Arbeidstid

Hvor mye pause/matpause har man krav på i løpet av en arbeidsdag i skolen?

FEBRUAR, 2021

SVAR:

Arbeidstidsavtalen SFS 2213 sier: «Lærerne spiser og har nødvendig pausetid innenfor arbeidstiden på skolen.» Dette er den eneste konkrete bestemmelsen vi har for undervisningspersonale.

Bestemmelsen innebærer at det blir den enkeltes timeplan som avgjør når man får tid til spising og nødvendige pauser. Det er ingen regulering av når og hvor lang en lunsjpause skal være.

I forbindelse med forhandling om arbeidstid på den enkelte skole kan tillitsvalgt ta opp organisering av pausetid med skoleledelsen. Da kan man vise til at bestemmelsene om pause/hviletider i arbeidsmiljøloven sier at det skal være reell tid til hvile fra arbeidet og at pausen ikke stykkes for mye opp. Man kan også vise til at arbeidsgiver har et ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, jfr. arbeidsmiljøloven, og at hvile/spisepauser må ta hensyn til belastningen og fordelingen av arbeidstiden.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler