Får jeg lektorlønn med 1-årig utenlandsk master?

JANUAR, 2023

Jeg har tatt en 1-årig utenlandsk mastergrad som ikke sidestilles med norsk mastergrad. Jeg er likevel tatt opp på PPU-studiet på grunnlag av den utenlandske masteren. Har jeg krav på lønn som lektor når jeg er ferdig med PPU?

SVAR:

Vi ser at korte mastergrader tatt i utlandet kan være en felle lønnsmessig her hjemme. Utenlandsk utdanning må godkjennes i Norge, og vår erfaring er at en slik kort mastergrad sjelden eller aldri sidestilles med en norsk mastergrad, som normalt er på 120 studiepoeng. Dermed vil ikke arbeidsgivere nødvendigvis gi deg lektorlønn med en slik master, selv om du skulle ha 300 studiepoeng eller mer til sammen. Lektorlønn krever en godkjent mastergrad.

Mange tror opptak til PPU er en slags garanti siden denne utdanningen har et masterkrav, men det er det ikke.

Det kan være krevende å bygge ut en slik kort mastergrad til en fullverdig master etter norsk standard, så vær nøye med å velge masterstudium, og kontakt gjerne godkjenningsinstansen Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for mer informasjon.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler