Etter- og videreutdanning

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Etter- og videreutdanning
SVAR:

For at du under videreutdanning skal ha rett til lesedager og fri på eksamen, sier Hovedtariffavtalen for KS-området at det er en forutsetning «at faget har betydning for kommunen».

Det betyr at du må være i dialog med rektoren din i forkant av slike studier for å forsikre deg om at rektor mener kompetansen du skaffer deg, er av verdi for skolen. Det er for eksempel ikke nok at du selv ønsker å skaffe deg undervisningskompetanse i et ekstra fag som du vet undervises på skolen din. Sørg for å dokumentere avtalen du gjør med rektor, for eksempel gjennom en mailutveksling.

Lesedager: Vær oppmerksom på at for å ha krav på to lesedager før en eksamen, er det en forutsetning at du ville hatt ordinært arbeid de

Les mer
Etter- og videreutdanning
SVAR:

Fagene norsk, matematikk og engelsk har vært prioriterte fag innen videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet (KFK), samt samisk og tegnspråk, på grunn av kompetansekravene i disse fagene som kom i 2014. I tillegg fins en egen pott for praktisk-estetiske fag.

Utdanningsdirektoratet har dessuten en studiekatalog med videreutdanningstilbud man kan søke KFK-midler til. Du kan også søke KFK-midler til andre, ordinære studietilbud utenom katalogen.

Noen slipper igjennom nåløyet hos rektor og skoleeier og får stipendordning, andre ikke. Det handler om hvordan skoleeier vurderer behovet lokalt, men også – mener Norsk Lektorlag – om vilje til å prioritere en viktig videreutdann

Les mer
Etter- og videreutdanning

SVAR:

Du har krav på to lesedager så sant du har ordinært arbeid de to dagene like før eksamen og arbeidsgiver mener den nye kompetansen du får, er av betydning. Permisjonen er hjemlet i hovedtariffavtalens § 14.4:

«Eksamen/fagprøver/prosjekt o.l.  I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e), samt to lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer tre sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen.»

Les mer

Mest leste artikler