Etter- og videreutdanning

Hvor mange lesedager har jeg krav på i forbindelse med eksamen i et ettårig kurs i et fag?

JUNI, 2020

SVAR:

Du har krav på to lesedager så sant du har ordinært arbeid de to dagene like før eksamen og arbeidsgiver mener den nye kompetansen du får, er av betydning. Permisjonen er hjemlet i hovedtariffavtalens § 14.4:

«Eksamen/fagprøver/prosjekt o.l.  I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e), samt to lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer tre sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen.»

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler