kompetanse

image-10
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik at kun kvalifiserte l...
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum i gangene i Stortinget med statsbudsjettet for 2024 i et nett i hånda. Bilde.
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving for lektorer og lær...
Illustrasjonsfoto av en lærer som underviser elever. Foto: iStock.
Utdanning
Folk flest vil ha faglig sterkere lærere
En fersk undersøkelse fra Lektorlaget viser at et stort flertall av befolkningen ønsker at de som underviser, skal ha mer faglig fordypning enn dagens minstekrav.
image-4
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde flere lærere og lekto...
Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Utdanning
Brenna må stenge bakdøra for ufaglærte i klasserommet
– Alle elever bør bli møtt av faglig kvalifiserte lærere og lektorer. Norsk Lektorlag er skuffet over at kunnskapsminister Tonje Brenna ikke stenger muligheten for at elever blir undervist av ufaglærte, sier Helle Christ...
To tenåringsjenter på vei til skolen. Bilde.
Utdanning
Nøkkelen ligger i kompetansekrav
Regjeringen vil at ungdomsskolen skal bli mer praktisk og variert. Da bør den la fagfornyelsen virke og stille kompetansekrav for undervisning i alle fag, slår Norsk Lektorlag fast.
Om Norsk Lektorlag
Lektorlaget i Arendalsuka
Norsk Lektorlags leder Helle Christin Nyhuus skal snakke om både læremiddelsituasjonen, kunstig intelligens i skolen og hva forsoningskommisjonens rapport vil bety for utdanningspolitikken.
Lektorbloggen
Endelig ble programmering tatt inn i skolen. Dessverre virker innføringen lite gjennomtenkt.
I stedet for et eget programmeringsfag, ble programmering en del av matematikkfaget, men ingen har visst i hvilke av matematikkfagene det skal inngå eller hva elevene skal lære. Og verst av alt, de som skal lære det bort...
Utdanning
Stortinget vedtar ny opplæringslov
Regjeringen får i oppgave å komme med forslag om endring i reglene for tilsetting av lærere. – Det er veldig bra at komiteens innstilling understreker viktigheten av at elevene møter en kvalifisert lærer i klasserommet, ...