vold

image-5
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?
image-5
Lektorbloggen
Er det fyr på lærerlunta nå?
Man kan av og til spørre seg hvorfor lærerstanden i noen deler av Oslo ikke er i fullt opprør. De har opplevd stadige forverringer på visse områder de siste årene. Men nå ser det ut til å skje noe.
image-0
Arbeid
Saers tapte ankesak
Skadet lektor som saksøkte Oslo kommune etter å ha blitt skadet av en elev i klasserommet, nådde ikke frem. Skoleledelsen utviste ikke grov uaktsomhet, ifølge lagmannsretten, melder NRK. Læreren er også idømt kommunens s...
image-9
Arbeid
Skoler må forebygge vold og trusler bedre
Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler kartlegger fare og risiko ved vold og trusler for dårlig. Denne uken ble fire ansatte i Oslo-skolen lettere skadet etter at en meget ung elev truet med kniv. Norsk Lektorlag foreslår ko...
image-7
Lektorbloggen
Det umulige krenkelsesbegrepet
Det er et stort problem at krenkelse, som et generelt begrep uten klar tilknytning til bestemte kriterier, har en meget uklar betydning.Det skrev Dan Olweus og Stein Gorseth da Djupedalutvalget (NOU 2015:2) foreslo å inn...
image-7
Lektorbloggen
Systemet straffer åpenhet i Oslo-skolen
Alle politikere burde kunne innrømme at inntaks- og finansieringsordningen i Oslo har en negativ side. Det må bli en kjerneoppgave å overvåke åpenhetskulturen, kanskje åpner bystyrehøring og byrådsseminar om ytringskultu...
Arbeid
Oslo satte elevenes interesser foran ansattes sikkerhet
Oslo tingrett finner at Oslo kommune har satt elevenes interesser foran ansattes sikkerhet og opptrådt kritikkverdig, men frikjenner allikevel kommunen for grov uaktsomhet. Norsk Lektorlag vil følge opp myndighetenes ans...