Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Utdanning

Bør ikke gi dispensasjon fra karakterkrav for opptak til lærer- og lektorutdanningene  

–Vi er fornøyde med at regjeringen vil beholde karakterkrav for å bli lektor eller lærer. Vi er imidlertid svært skeptiske til at det åpnes opp for dispensasjon fra kravene lokalt, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.
AVRedaksjonen
05. april, 2024

Forsking- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) la i dag frem forslaget til endringer i opptak til høyere utdanning. Målet er å forenkle.

Karakterkrav for opptak bør ikke gis unntak

Regjeringen vil blant annet fjerne karakterkrav for sykepleierutdanningen, men beholde karakterkrav for lektor- og lærerutdanningene.

– Lektorlaget mener det bør være høye opptakskrav til all lærerutdanning. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til Lektorlaget når det gjelder å beholde karakterkrav, men stusser over muligheten til å søke dispensasjon, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.

Nyhuus mener at fagene man ønsker å studere og undervise i, bør det minst forventes middels høyt nivå.

Privatistordningen består

Lektorlaget mener det er viktig å styrke rollen videregående opplæring har for kvalifisering til videre studier.

– Denne rollen er svekket i regjeringens forslag sammenlignet med det opptaksutvalget foreslo, siden muligheten for å ta opp fag for å forbedre karakterer etter at man er ferdig på videregående videreføres, sier Nyhuus.

Det innføres ikke nasjonal opptaksprøve, slik som opptaksutvalget foreslo, men det vurderes flere lokale opptaksprøver på studier med høy konkurranse og høye poenggrenser, i dialog med institusjonene.

Går fra 14 til 3 tilleggspoeng

I dag kan en som søker videreutdanning med maksimal kvote av tilleggspoeng få 14 poeng til sammen for blant annet alder, folkehøyskole og realfag og fremmedspråk i videregående skole. Dette blir redusert til tre poeng. Tilleggspoeng for militærtjeneste, siviltjeneste og realfag i videregående skole vil bestå. Regjeringen erstatter også kjønnspoeng med kvoter på enkelte typer studium.

– I utgangspunktet var vi enige i at man kunne fjerne alle tilleggspoeng. Et argument for å fjerne fagspesifikke tilleggspoeng er å unngå at elever velger fag taktisk i videregående opplæring, uten at de vil bruke fagene sine i videre utdannelse. Vi stusser på den ulike vektingen mellom realfag og fremmedspråk her. Det er også en stor nedgang i elever som velger fremmedspråk, og et stort behov for fremmedspråklærere. Det er uheldig at de fjernes sier hun.

Stortingsmelding Opptak til høgare utdanning

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Roser regjeringen for russetiltak
Lektorlaget ønsker regjeringens tiltak for å endre russefeiringen velkommen. – Regjeringen tør å være de voksne i rommet som sier at slik kan vi ikke ha det. Lektorlaget har jobbet i svært mange år fo...
Utdanning
Krever mer penger til videregående
Lektorlaget mener regjeringen må styrke økonomien til videregående opplæring om vi skal lykkes å få flere elever til å fullføre, slik man har som mål med fullføringsreformen.
Utdanning
Tiltak skal hindre eksamenskaos
Utdanningsdirektoratet foreslår tiltak som skal sikre en god gjennomføring av eksamen. – Vi forventer at de involverer oss som underviser og har god fremdrift i arbeidet videre, sier Lektorlagets lede...