undervisning

Lektorlagets fagsjef Wenche Bakkebråten Rasen og leder Helle Christin Nyhuus. Bilde.
Arbeid
Kvalifiserte lærere et viktig premiss for kvalitetsutvikling
Kvalitetsutviklingsutvalget har levert en delinnstilling som beskriver svakheter og styrker ved dagens system for kvalitetsvurdering i skolen. Utvalget peker blant annet på at det er for mange ikke-faglærte ansatte som u...
Liten lekerobot holder et rødt hjerte. Bilde.
Arbeid
Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?
Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.
En laptop med blank skjerm står på et bord i et klasserom. Bilde.
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
Bilde av en lærer som hjelper fire elever med en oppgave. Foto: iStock.
Utdanning
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal se på dette. Fagsjef...
image-5
Utdanning
Tiltak mot tapt læring krever ressurser
Regjeringen gir flere millioner ekstra til skolene for å ta igjen tapt læring under pandemien. Det er foreslått tiltak som mer tid til kontaktlærer og å styrke laget rundt eleven. – Ressursene til lønn til den ekstrajobb...
image-3
Lektorbloggen
Unødvendig å avlyse eksamen – kan vi snakke om god undervisning i stedet?
Hver vår pleier eksamensdebatten å blusse opp. Dette skoleåret har den glødet siden i høst.
Lektorbloggen
Jommen sa jeg integrering
De siste to åra har jeg fått flere elever med kort botid, som nektes sine rettigheter til tilpassa opplæring. Slik stenges de ute fra mulighetene til integrering, skriver lektor Arne Jørgen Løvland.
Lektorbloggen
Heldigital eksamen er en ulykke for mattefaget
De som taper mest på omleggingen av eksamensformen, er elevene, skriver mattelærer Per Roar Ekeland.
Utdanning
Naturfag i ungdomsskolen må løftes
TIMSS 2019: Norske femteklassinger presterer bra i Norden, men i ungdomsskolen ligger norske elever to år etter de finske.