undervisning

image-6
Lektorbloggen
Heldigital eksamen er en ulykke for mattefaget
De som taper mest på omleggingen av eksamensformen, er elevene, skriver mattelærer Per Roar Ekeland.
image-5
Utdanning
Naturfag i ungdomsskolen må løftes
TIMSS 2019: Norske femteklassinger presterer bra i Norden, men i ungdomsskolen ligger norske elever to år etter de finske.
image-2
Arbeid
Mer digitalskole er ikke gratis
Lektorlaget er positive til bedre rammer på gult nivå, men reagerer sterkt på at regjeringen mener mer digital undervisning ikke vil koste noe.
image-1
Lektorbloggen
Indre og ytre motivasjon for læring er ikke nødvendigvis motsetninger
Noen ganger er elevene opptatt av å mestre selv. Andre ganger er oppgavene så vanskelige at de er avhengige av hjelp fra læreren.
image-3
Lektorbloggen
Gi oss en nasjonal veileder – nå
Det vi trenger nå er en nasjonal forventningsplan, mener Gro Reppen i Lektorbloggen.
image-1
Lektorbloggen
Å mestre eller ikke mestre livet er dessverre blitt spørsmålet
Er livsmestring og power posing på timeplanen egentlig til beste for elevene, spør Ole Jacob Madsen i dette essayet.
Lektorbloggen
Fysikkprestasjoner i fritt fall
På 20 år falt norske elever fra verdenstoppen til midt på treet i fysikkfaget. Skal vi løse klima- og miljøproblemene trenger vi flere fysikktalenter, men norsk skole har sviktet. Færre og færre fordyper seg i fysikk, og...
Om Norsk Lektorlag
Resolusjon: Ikke fjern undervisningstimer fra fagene!
Norsk Lektorlags landsmøte 2019 advarer mot de vedvarende timekuttene i norsk skole - – elevene skal få lovpålagt undervisning!
Utdanning
Konkrete læreplaner er helt avgjørende
- Skal vi få til mer dybdelæring må slankere læreplaner bli mer konkrete. Elevene strever mer med å lære det de trenger med ulne og åpne læremål. Dette er særlig kritisk i en skole hvor altfor mange er ufaglærte eller ma...