undervisning

image-5
Lektorbloggen
Jommen sa jeg integrering
De siste to åra har jeg fått flere elever med kort botid, som nektes sine rettigheter til tilpassa opplæring. Slik stenges de ute fra mulighetene til integrering, skriver lektor Arne Jørgen Løvland.
image-2
Lektorbloggen
Heldigital eksamen er en ulykke for mattefaget
De som taper mest på omleggingen av eksamensformen, er elevene, skriver mattelærer Per Roar Ekeland.
image-5
Utdanning
Naturfag i ungdomsskolen må løftes
TIMSS 2019: Norske femteklassinger presterer bra i Norden, men i ungdomsskolen ligger norske elever to år etter de finske.
image-4
Arbeid
Mer digitalskole er ikke gratis
Lektorlaget er positive til bedre rammer på gult nivå, men reagerer sterkt på at regjeringen mener mer digital undervisning ikke vil koste noe.
image-1
Lektorbloggen
Indre og ytre motivasjon for læring er ikke nødvendigvis motsetninger
Noen ganger er elevene opptatt av å mestre selv. Andre ganger er oppgavene så vanskelige at de er avhengige av hjelp fra læreren.
image-9
Lektorbloggen
Gi oss en nasjonal veileder – nå
Det vi trenger nå er en nasjonal forventningsplan, mener Gro Reppen i Lektorbloggen.
Lektorbloggen
Å mestre eller ikke mestre livet er dessverre blitt spørsmålet
Er livsmestring og power posing på timeplanen egentlig til beste for elevene, spør Ole Jacob Madsen i dette essayet.
Lektorbloggen
Fysikkprestasjoner i fritt fall
På 20 år falt norske elever fra verdenstoppen til midt på treet i fysikkfaget. Skal vi løse klima- og miljøproblemene trenger vi flere fysikktalenter, men norsk skole har sviktet. Færre og færre fordyper seg i fysikk, og...
Om Norsk Lektorlag
Resolusjon: Ikke fjern undervisningstimer fra fagene!
Norsk Lektorlags landsmøte 2019 advarer mot de vedvarende timekuttene i norsk skole - – elevene skal få lovpålagt undervisning!