Russ går i tog på 17. mai i Bergen sentrum. Bilde.
Utdanning

Roser regjeringen for russetiltak

Lektorlaget ønsker regjeringens tiltak for å endre russefeiringen velkommen. – Regjeringen tør å være de voksne i rommet som sier at slik kan vi ikke ha det. Lektorlaget har jobbet i svært mange år for å endre russefeiringen, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
20. mars, 2024

– For over 15 år siden tok daværende leder av Lektorlaget Gro Elisabeth Paulsen opp problemene som russefeiringen fører med seg. Nå har vi endelig en regjering som tar dette på alvor, sier Lektorlaget leder Helle Christin Nyhuus.

Hun legger til at det har skjedd et skifte de siste årene. Flere aktører har gått inn i et bredt og godt samarbeid for å få endret russefeiringen.

Regjeringen kommer med flere konkrete tiltak, blant annet:

  • Regjeringen vil flytte russetiden til etter eksamen senest fra 2026.
  • Fylkeskommunene skal utvikle en nasjonal strategi og handlingsplan som skal bidra til en ny og mer inkluderende russefeiring. Prosjektet heter «Endret avgangsmarkering 2026».
  • Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen undersøke om man kan forby bruk av sidevendte seter under kjøring, i busser som ikke er i rutetrafikk.
  • Statens vegvesen skal også se på muligheten for å forby ståplasser i busser som ikke er i rutetrafikk.
  • Skjerpet tilsyn mot den kommersielle russeindustrien.

Lektorlaget mener dagens russefeiring skaper gruppepress, kan virke ekskluderende og tar fokuset vekk fra skole og læring på et tidspunkt hvor elevene bør være ekstra skjerpet.

– Dersom russefeiringen skjer etter eksamen, og det legges til rette for felles arrangementer, kan elever som ikke vil være russ eller holdes utenfor, bli mindre utsatt. Da vil feiringen også påvirke undervisningen i mindre grad enn i dag, sier Nyhuus.

– Vi har i mange år erfart at russefeiringen legger føringer på skolens aktiviteter. Noen steder praktiserer skoleledelsen «prøvefri» mai. Medelevers feiring går ut over andre elevers læring, legger hun til.

Nyhuus viser også til at forberedelsene til russefeiring i dag starter allerede på Vg1, noen steder allerede på ungdomstrinnet.

– Regjeringen tør være de voksne i rommet som sier at slik kan vi ikke ha det, og det skal de ha ros for, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenrussefeiring

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Krever mer penger til videregående
Lektorlaget mener regjeringen må styrke økonomien til videregående opplæring om vi skal lykkes å få flere elever til å fullføre, slik man har som mål med fullføringsreformen.
Utdanning
Tiltak skal hindre eksamenskaos
Utdanningsdirektoratet foreslår tiltak som skal sikre en god gjennomføring av eksamen. – Vi forventer at de involverer oss som underviser og har god fremdrift i arbeidet videre, sier Lektorlagets lede...
Nyheter
Hvem skal utdanne fremtidens barn og unge?
Mange mener mye om hva som er viktig for god læring. Oppsiktsvekkende mange glemmer den viktigste faktoren: kvalifiserte lektorer og lærere i alle klasserom.