trygg arbeidsplass

image-5
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?
Illustrasjonsfoto av elever som løper i gangene. Foto: iStock.
Arbeid
Regjeringen ønsker å lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen
– Det er svært viktig å få tydeliggjort grensene for når ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade. Dagens regler er uklare, og det skaper stor usikkerhet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av...
Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Arbeid
Loven må kvalitetssikre skolen
Den omfattende opplæringsloven er til muntlig høring i Stortinget. Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus understreket overfor Stortinget betydningen av kvalifisert undervisning og retten til en trygg arbeidsplass i sk...
En person holder opp hånden i en stoppbevegelse. Bilde.
Arbeid
Bedre forebygging av vold og trusler i skolen
Vold og trusler i skolen er et alvorlig problem for både lærere og medelever. Norsk Lektorlag er bekymret for utviklingen og støtter et representantforslag i Stortinget om å styrke forebygging av vold og trusler i skolen...
Bilde av videregåendeelever som går i en gang i en skole. Foto: Istock.
Arbeid
Loven må være tydelig om krenkelser
Norsk Lektorlag har gitt Kunnskapsdepartement innspill om opplæringslovens kap. 9a. – Norsk Lektorlag er særlig opptatt av at det i lovarbeidet blir tydeligere hva en krenkelse er og ikke er, og hva som er skolens ansvar...
image-8
Lektorbloggen
Lærerne får skylden for volden
I en stigende voldsbølge tviholder byrådet på sin ene forklaring.
Lektorbloggen
Trygghet i Osloskolen
Byrådssaken om et trygt arbeidsmiljø i Osloskolen tar ikke opp at det er forskjell på 6-åringer og 18-åringer.
Arbeid
Det skal føles trygt å gå på jobb
Norsk Lektorlag har fått flere sterke reaksjoner fra medlemmer etter at det ble kjent at regjeringen nå innfører unntak fra smittekarantene for ansatte i skole og barnehage. – Dette er en svært dårlig løsning som bare bi...
Arbeid
EMD i Strasbourg avviste sak om læreres arbeidsmiljø
Lektor Clemens Saers, som ble utsatt for vold i klasserommet, tapte erstatningssøksmålet mot arbeidsgiver i det norske rettssystemet. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg har nå avvist saken hans.