arbeidsforhold

image-3
Arbeid
Norsk Lektorlag er bekymret for pandemislitasje i skolen
SSBs tall avdekker at sykefraværet er på hele 5,5 prosent i skolen i tredje kvartal 2021. - Dette er det høyeste det har vært hittil målt i pandemien, sier Rita Helgesen, leder av Norsk Lektorlag.
image-6
Arbeid
Dårlig signal å fjerne lærerspesialistordningen
Lærerspesialistordningen ble slettet med et pennestrøk da regjeringen og SV ble enige om statsbudsjettet for 2022. – De har fjernet karriereveien som ikke leder ut av klasserommet uten å ha et alternativ, advarer Rita He...
image-1
Arbeid
Testregimet er en tidstyv i skolen
Det nye testregimet i skolene skaper frustrasjon og stress for både lærere, elever og foreldre. – Våre medlemmer forteller at de bruker mye tid på å håndtere det nye testregimet og rapportere til smittesporere. Myndighet...
image-8
Lektorbloggen
Aldri fornøyd
En vanlig kritikk mot lærerne er at vi klager på alt, og det er det jo ingen grunn til.
image-8
Utdanning
Tiltak mot tapt læring krever ressurser
Regjeringen gir flere millioner ekstra til skolene for å ta igjen tapt læring under pandemien. Det er foreslått tiltak som mer tid til kontaktlærer og å styrke laget rundt eleven. – Ressursene til lønn til den ekstrajobb...
image-3
Arbeid
Ungdomsskolen: Smittevernveileder mangler konkrete avstandskrav
Lektorlaget mener det bør åpnes for munnbindbruk også i klasserommet for både lærere og elever i ungdomsskolen, i tillegg til strengere avstandskrav på både gult og rødt nivå.
Arbeid
Etterlyser bedre beredskap og mindre arbeidspress
Norsk Lektorlag har bedt Kunnskapsdepartementet om å være tydeligere overfor skoleledelsen under pandemien.
Arbeid
Over 50% har dårlig smittevern på jobb i skolen
Lektorer rapporterer om dårlig smittevern og høyt arbeidspress på mange skoler. Det kommer frem i Lektorlagets ferske medlemsundersøkelse.
Lektorbloggen
Ytringsfrihet – alltid
En lærer er drept for å undervise om ytringsfrihet. Ytringsfriheten er avhengig av debatt og dannelse, og de som bruker den, må beskyttes.