arbeidsforhold

image-3
Lektorbloggen
Ytringsfrihet – alltid
En lærer er drept for å undervise om ytringsfrihet. Ytringsfriheten er avhengig av debatt og dannelse, og de som bruker den, må beskyttes.
image-9
Lektorbloggen
Det er usolidarisk av fylkeskommunen å åpne for digital undervisning!
Beslutningen om digital skole på grunn av busstreiken er problematisk av ulike årsaker. Lærerne blir for eksempel pålagt et betydelig merarbeid, uten at noen har tenkt på hvordan dette skal kompenseres.
image-9
Lektorbloggen
Lærere uten smittevern
For norske lærere ble høsten verre enn vårens stengte skolebygg. Vi fikk ingen trygg skolestart - bare ytterligere økt arbeidsmengde, skriver Helle C. Nyhuus, fylkesleder Norsk Lektorlag Buskerud.
image-7
Lektorbloggen
Få meg ut av den digitale surrealismen
Politikerne er i ferd med å gi fra seg all makt over fravær og skoleresultater til en IT-gigant som ser ut til å få monopol på databehandling i norsk skole, skriver fylkesleder for Innlandet Thomas Sanger-Elnæs i Lektorb...
image-6
Arbeid
Oslo kommune forskjellsbehandler ansatte
Oslo kommune er den eneste kommunen som ikke gir alle fagforeninger med tillitsvalgt rett til å bli med på arbeidstidsforhandlinger i skolen. Det vil Norsk Lektorlag ha en endring på.
image-5
Lektorbladet
Rapport fra hjemmekontoret
Lektorene melder om økt arbeidsbelastning, utfordringer med elever som forsvinner, og få retningslinjer – men mange peker også på lærdommene en kan trekke ut av månedene med fjernundervisning.
Lektorbloggen
Nei, og atter nei!
Skal det være skolens ansvar å sette grenser for ungdommen?
Lektorbloggen
Hvor ble det av tilliten?
Jeg er ikke bare lei. Jeg er sint. Fordi jeg mener å vite selv hvordan lærerjobben min skal gjøres. Det skriver Victoria Torvik, lektor ved Drammen videregående skole.
Lektorbloggen
Lektorens opprør tar av
Før hun dro på hytta etter endt arbeidsuke, skrev lektor Anne Grønlie et facebook-innlegg om arbeidshverdagen som lektor. Reaksjonene viser at mange opplever det samme. Her er innlegget som startet lektoropprøret.