arbeidsforhold

image-1
Arbeid
Dårlig signal å fjerne lærerspesialistordningen
Lærerspesialistordningen ble slettet med et pennestrøk da regjeringen og SV ble enige om statsbudsjettet for 2022. – De har fjernet karriereveien som ikke leder ut av klasserommet uten å ha et alternativ, advarer Rita He...
image-8
Arbeid
Testregimet er en tidstyv i skolen
Det nye testregimet i skolene skaper frustrasjon og stress for både lærere, elever og foreldre. – Våre medlemmer forteller at de bruker mye tid på å håndtere det nye testregimet og rapportere til smittesporere. Myndighet...
image-1
Lektorbloggen
Aldri fornøyd
En vanlig kritikk mot lærerne er at vi klager på alt, og det er det jo ingen grunn til.
image-2
Utdanning
Tiltak mot tapt læring krever ressurser
Regjeringen gir flere millioner ekstra til skolene for å ta igjen tapt læring under pandemien. Det er foreslått tiltak som mer tid til kontaktlærer og å styrke laget rundt eleven. – Ressursene til lønn til den ekstrajobb...
image-5
Arbeid
Ungdomsskolen: Smittevernveileder mangler konkrete avstandskrav
Lektorlaget mener det bør åpnes for munnbindbruk også i klasserommet for både lærere og elever i ungdomsskolen, i tillegg til strengere avstandskrav på både gult og rødt nivå.
image-6
Arbeid
Etterlyser bedre beredskap og mindre arbeidspress
Norsk Lektorlag har bedt Kunnskapsdepartementet om å være tydeligere overfor skoleledelsen under pandemien.
Arbeid
Over 50% har dårlig smittevern på jobb i skolen
Lektorer rapporterer om dårlig smittevern og høyt arbeidspress på mange skoler. Det kommer frem i Lektorlagets ferske medlemsundersøkelse.
Lektorbloggen
Ytringsfrihet – alltid
En lærer er drept for å undervise om ytringsfrihet. Ytringsfriheten er avhengig av debatt og dannelse, og de som bruker den, må beskyttes.
Lektorbloggen
Det er usolidarisk av fylkeskommunen å åpne for digital undervisning!
Beslutningen om digital skole på grunn av busstreiken er problematisk av ulike årsaker. Lærerne blir for eksempel pålagt et betydelig merarbeid, uten at noen har tenkt på hvordan dette skal kompenseres.