arbeidsforhold

Delegater på Lektorlagets landsmøte 2023 holder opp stemmesedler. Bilde.
Om Norsk Lektorlag
Oppsummering fra landsmøtet 2023
Gruppestørrelse, uravstemning og prioriteringer var blant sakene som ble diskutert på landsmøtet 23. og 24. november. Lektorlaget ønsker et tak på 27 elever i klasser på videregående og ungdomsskolen.
Illustrasjonsfoto av elever som løper i gangene. Foto: iStock.
Arbeid
Regjeringen ønsker å lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen
– Det er svært viktig å få tydeliggjort grensene for når ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade. Dagens regler er uklare, og det skaper stor usikkerhet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av...
Illustrasjonsbilde av tomt klasserom. Foto: Istock.
Lektorbloggen
Vi har advart før, og nå gjentar vi: Skolen er i ferd med å knele
Myndighetene må i større grad ta hensyn til lærernes behov for trygghet på jobb, skriver fylkesleder for Oslo David Løvbræk.
image-7
Arbeid
Norsk Lektorlag er bekymret for pandemislitasje i skolen
SSBs tall avdekker at sykefraværet er på hele 5,5 prosent i skolen i tredje kvartal 2021. - Dette er det høyeste det har vært hittil målt i pandemien, sier Rita Helgesen, leder av Norsk Lektorlag.
image-4
Arbeid
Dårlig signal å fjerne lærerspesialistordningen
Lærerspesialistordningen ble slettet med et pennestrøk da regjeringen og SV ble enige om statsbudsjettet for 2022. – De har fjernet karriereveien som ikke leder ut av klasserommet uten å ha et alternativ, advarer Rita He...
image-2
Arbeid
Testregimet er en tidstyv i skolen
Det nye testregimet i skolene skaper frustrasjon og stress for både lærere, elever og foreldre. – Våre medlemmer forteller at de bruker mye tid på å håndtere det nye testregimet og rapportere til smittesporere. Myndighet...
Lektorbloggen
Aldri fornøyd
En vanlig kritikk mot lærerne er at vi klager på alt, og det er det jo ingen grunn til.
Utdanning
Tiltak mot tapt læring krever ressurser
Regjeringen gir flere millioner ekstra til skolene for å ta igjen tapt læring under pandemien. Det er foreslått tiltak som mer tid til kontaktlærer og å styrke laget rundt eleven. – Ressursene til lønn til den ekstrajobb...
Arbeid
Ungdomsskolen: Smittevernveileder mangler konkrete avstandskrav
Lektorlaget mener det bør åpnes for munnbindbruk også i klasserommet for både lærere og elever i ungdomsskolen, i tillegg til strengere avstandskrav på både gult og rødt nivå.