Tillitsvalgt

image-9
Tillitsvalgt
Lønns- og arbeidsvilkår finnes i blant annet hovedtariffavtalen
Hovedtariffavtalen bestemmer lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Undervisningspersonale har i tillegg en egen arbeidstidsavtale.
image-7
Tillitsvalgt
Tariffordboken
Hva betyr egentlig overheng, glidning og frontfag? Tariffordboken gir deg svar.
image-6
Arbeid
Dette bør du vite om arbeidstidsavtalen
Lærernes avtale for arbeidstid er spesiell. Arbeidstidsavtalen (SFS 2213) bestemmer blant annet hvor mye tid lærere skal arbeide, både på og utenfor skolen.
Tillitsvalgt
Lokale arbeidstidsforhandlinger
Som tillitsvalgt på skolen, kan du be om å forhandle fram en lokal arbeidstidsavtale på skolen.
Tillitsvalgt
10 råd til tillitsvalgte om videreutdanning
Hva skal du som er tillitsvalgt svare når medlemmer spør hva som gjelder for videreutdanning? Her har vi ti gode råd.
Arbeid
Slik håndterer du merarbeid under korona
Korona gir lærere mye ekstraarbeid. Hva gjør du hvis du har merarbeid over tid?
Tillitsvalgt
Hovedavtalen: Du som er tillitsvalgt, må lære spillereglene
Det er hovedavtalen som bestemmer dine rettigheter og plikter som tillitsvalgt. Denne kalles gjerne «arbeidslivets spilleregler».
Tillitsvalgt
Oversikt over kurs for tillitsvalgte
Norsk Lektorlags tillitsvalgte skal være trygge og kompetente og ha den kunnskapen som trengs for å utføre sine oppgaver på en god måte.
Tillitsvalgt
Råd til tillitsvalgte under koronakrisen
Norsk Lektorlag har tatt opp med KS en del problemstillinger tillitsvalgte har meldt inn under koronakrisen. Her er våre råd til de tillitsvalgte: