image-6
Tillitsvalgt

Hovedavtalen: Du som er tillitsvalgt, må lære spillereglene

Det er hovedavtalen som bestemmer dine rettigheter og plikter som tillitsvalgt. Denne kalles gjerne «arbeidslivets spilleregler».
AVRedaksjonen
27. juli, 2020

Tilbake til hovedsiden «Tillitsvalgt i Norsk Lektorlag»

Det er forskjellige hovedavtaler i Oslo, KS (alle kommunene utenom Oslo) og staten.

Hovedavtalen i KS gir deg som tillitsvalgt alle rettigheter uavhengig av hvor mange medlemmer du har på din skole. Dere må være to medlemmer på skolen for å kunne velge en tillitsvalgt, men det er alt som skal til.

I Oslo kommune er denne bestemmelsen annerledes, og man må på skolen organisere over 20 prosent av de undervisningsansatte for å kunne delta i medbestemmelsesmøter.

Hovedavtalen definerer også begrepene drøfting og forhandling

Drøfting defineres som en diskusjon der alle parter blir hørt før arbeidsgiver fatter en beslutning. Det skal skrives referat fra drøftingsmøter.

I forhandlinger er imidlertid alle likeverdige parter og det kreves enighet før noe settes i verk. Det skal skrives protokoll fra forhandlingsmøter.

se mer innhold fra kategorien

Tillitsvalgt
hovedavtalentillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Tillitsvalgt
Tariffordboken
Hva betyr egentlig overheng, glidning og frontfag? Tariffordboken gir deg svar.
Informasjon
Dette bør du vite om arbeidstidsavtalen
Lærernes avtale for arbeidstid er spesiell. Arbeidstidsavtalen (SFS 22 13) bestemmer blant annet hvor mye tid lærere skal arbeide, både på og utenfor skolen.
Tillitsvalgt
Lokale arbeidstidsforhandlinger
Som tillitsvalgt på skolen, kan du be om å forhandle fram en lokal arbeidstidsavtale på skolen.