image-3
Tillitsvalgt

Hovedavtalen: Du som er tillitsvalgt, må lære spillereglene

Det er hovedavtalen som bestemmer dine rettigheter og plikter som tillitsvalgt. Denne kalles gjerne «arbeidslivets spilleregler».
AVRedaksjonen
09. februar, 2024

Tilbake til hovedsiden «Tillitsvalgt i Norsk Lektorlag»

Det er forskjellige hovedavtaler i Oslo, KS (alle kommunene utenom Oslo) og staten.

  Hovedavtalen i KS gir deg som tillitsvalgt alle rettigheter uavhengig av hvor mange medlemmer du har på din skole. Dere må være to medlemmer på skolen for å kunne velge en tillitsvalgt, men det er alt som skal til.

  I Oslo kommune er denne bestemmelsen annerledes, og man må på skolen organisere over 20 prosent av de undervisningsansatte for å kunne delta i medbestemmelsesmøter.

  Hovedavtalen definerer også begrepene drøfting og forhandling

  Drøfting defineres som en diskusjon der alle parter blir hørt før arbeidsgiver fatter en beslutning. Det skal skrives referat fra drøftingsmøter.

  I forhandlinger er imidlertid alle likeverdige parter og det kreves enighet før noe settes i verk. Det skal skrives protokoll fra forhandlingsmøter.

  se mer innhold fra kategorien

  Tillitsvalgt
  hovedavtalentillitsvalgt

  Flere artikler du kanskje er interessert i

  Tillitsvalgt
  Tillitsvalgt i Norsk Lektorlag
  Uansett om du har erfaring fra tidligere eller er ny i tillitsvalgtarbeid, får du hjelp til å fylle oppgaven. Her finner du viktig informasjon for deg som er tillitsvalgt.
  Tillitsvalgt
  Relevante avtaler for Norsk Lektorlag
  Her finner du en oversikt over hovedavtaler, hovedavtaleveileder og hovedtariffavtaler.
  Tillitsvalgt
  Lønns- og arbeidsvilkår finnes i blant annet hovedtariffavtalen
  Hovedtariffavtalen bestemmer lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Undervisningspersonale har i tillegg en egen arbeidstidsavtale.