image-2
Tillitsvalgt

Lønns- og arbeidsvilkår finnes i blant annet hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen bestemmer lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Undervisningspersonale har i tillegg en egen arbeidstidsavtale.
AVRedaksjonen
27. juli, 2020

Det er forskjellige hovedtariffavtaler i KS, Oslo og staten.

I hovedtariffavtalene finner man blant annet minstelønnstabellen, ansiennitetsbestemmelser, permisjonsregler og kriterier for innplassering i stillingskoder.

Arbeidstidsavtalen

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet er formelt sett et vedlegg til Hovedtariffavtalen. Avtalen bestemmer hvor mye tid lærere skal arbeide, på og utenfor skolen. Den inneholder også regler for hvor mye man skal undervise for å utgjøre en 100 prosents stilling. Du finner også regler om tidsressurspott, overtid og forhandlingsbestemmelser her.

Les også:

Relevante regelverk

Andre viktig lovverk som er relevante for deg som ny tillitsvalgt er:

Her finner du blant annet informasjon om kompetansekrav og ansettelse. Men husk at det også finnes mange lokale regelverk og avtaler som man også kan trenge å vite om. Da er det nyttig å ha god kontakt med hovedtillitsvalgte i fylket eller kommunen. Den personen vil også være en støtteperson for deg som plasstillitsvalgt.

se mer innhold fra kategorien

Tillitsvalgt
hovedtariffavtalentillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Tillitsvalgt
Tillitsvalgt i Norsk Lektorlag
Uansett om du har erfaring fra tidligere eller er ny i tillitsvalgtarbeid, får du hjelp til å fylle oppgaven. Her finner du viktig informasjon for deg som er tillitsvalgt.
Tillitsvalgt
Relevante avtaler for Norsk Lektorlag
Her finner du en oversikt over hovedavtaler, hovedavtaleveileder og hovedtariffavtaler.
Tillitsvalgt
Tariffordboken
Hva betyr egentlig overheng, glidning og frontfag? Tariffordboken gir deg svar.