Tillitsvalgt

Relevante avtaler for Norsk Lektorlag

Her finner du en oversikt over hovedavtaler, hovedavtaleveileder og hovedtariffavtaler.
AVRedaksjonen
19. mai, 2023

KS-området

Sentrale avtaler for KS-området (de som er ansatt i fylkeskommunene og alle kommuner unntatt Oslo):

  • Hovedavtalen: Inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar hovedavtaler for seg de ansattes medbestemmelsesrett. Den inneholder også en veileder.
  • Hovedtariffavtalen: Landsomfattende tariffavtale som i offentlig sektor blir inngått sentralt med de ansattes organisasjoner.
  • SGS 1010: Særavtale som  regulerer arbeidstid og godtgjøringer for overnattingsturer med elever.

Oslo kommune

Oslo kommune har egne avtaler.

Stat

Virke

Les mer om tillitsvalgtes rolle på siden «For tillitsvalgte».

se mer innhold fra kategorien

Tillitsvalgt
arbeidsforholdarbeidtidsavtalenlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Tillitsvalgt
Hovedavtalen: Du som er tillitsvalgt, må lære spillereglene
Det er hovedavtalen som bestemmer dine rettigheter og plikter som tillitsvalgt. Denne kalles gjerne «arbeidslivets spilleregler».
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt i Norsk Lektorlag
Uansett om du har erfaring fra tidligere eller er ny i tillitsvalgtarbeid, får du hjelp til å fylle oppgaven. Her finner du viktig informasjon for deg som er tillitsvalgt.
Tillitsvalgt
Lønns- og arbeidsvilkår finnes i blant annet hovedtariffavtalen
Hovedtariffavtalen bestemmer lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Undervisningspersonale har i tillegg en egen arbeidstidsavtale.