Tillitsvalgt

Relevante avtaler for Norsk Lektorlag

Her finner du en oversikt over hovedavtaler, hovedavtaleveileder og hovedtariffavtaler.
AVRedaksjonen
01. september, 2022

KS-området

Sentrale avtaler for KS-området (de som er ansatt i fylkeskommunene og alle kommuner unntatt Oslo):

  • Hovedavtalen: Inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar hovedavtaler for seg de ansattes medbestemmelsesrett.
  • Hovedtariffavtalen: (NB! Merk at denne gjelder fra 27. september 2022.) Landsomfattende tariffavtale som i offentlig sektor blir inngått sentralt med de ansattes organisasjoner.
  • Hovedavtaleveileder: KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne har sammen laget en veileder for hvordan de mener de mest sentrale bestemmelsene kan, og i noen tilfeller skal, forstås.
  • SFS 2213: Arbeidstidsavtalen for lærere i tariffområdet KS, det vil si alle kommuner unntatt Oslo.
  • SGS 1010: Særavtale som  regulerer arbeidstid og godtgjøringer for overnattingsturer med elever.

Oslo kommune

Oslo kommune har egne avtaler.

Stat

Les mer om tillitsvalgtes rolle på siden «For tillitsvalgte».

se mer innhold fra kategorien

Tillitsvalgt
arbeidsforholdarbeidtidsavtalenlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Tillitsvalgt
Tillitsvalgt i Norsk Lektorlag
Uansett om du har erfaring fra tidligere eller er ny i tillitsvalgtarbeid, får du hjelp til å fylle oppgaven. Her finner du viktig informasjon for deg som er tillitsvalgt.
Tillitsvalgt
Tariffordboken
Hva betyr egentlig overheng, glidning og frontfag? Tariffordboken gir deg svar.
Informasjon
Dette bør du vite om arbeidstidsavtalen
Lærernes avtale for arbeidstid er spesiell. Arbeidstidsavtalen (SFS 22 13) bestemmer blant annet hvor mye tid lærere skal arbeide, både på og utenfor skolen.