image-3
Tillitsvalgt

Oversikt over kurs for tillitsvalgte

Norsk Lektorlags tillitsvalgte skal være trygge og kompetente og ha den kunnskapen som trengs for å utføre sine oppgaver på en god måte.
AVRedaksjonen
07. juni, 2020

Gå direkte til kalenderen, hvor du finner kurs.

Under finner du en oversikt over kursene vi vanligvis tilbyr.

Vi arrangerer en rekke kurs gjennom året som våre tillitsvalgte blir invitert til å delta på. Kursene skal gi våre tillitsvalgte nødvendig opplæring i lov- og avtaleverk samt organisasjonens rolle i trepartssamarbeidet. Vi er også opptatt av at våre tillitsvalgte skal bli kjent med hverandre og de ansatte på sekretariatet. Derfor legger vi opp til diskusjoner og felles middag hvor alle er invitert.

Vi bruker primært egne rådgivere i kursingen, for vi mener at det er våre egne som kjenner de tillitsvalgtes hverdag og utfordringer best. Men på noen av våre kurs hyrer vi inn ekstern kompetanse der vi mener at det kan tilføre kurset noe ekstra.

Grunnkurs for tillitsvalgte

Dette kurset arrangerer vi to ganger årlig. Tillitsvalgte bør gjennomføre dette kurset så fort de har blitt valgt. Alle de øvrige kursene bygger på grunnkurset. På dette kurset vil du først og fremst få forståelse for rollen som tillitsvalgt og dens muligheter og begrensninger.

Målet med kurset er at du skal kunne utøve oppgaven som tillitsvalgt på en trygg og profesjonell måte ved å ha oversikt over arbeidslivets parter, avtaler, lover og begreper, samt å ha grunnleggende kjennskap til Norsk Lektorlags organisasjonsstruktur, politikk og historie.

Kurset er satt sammen av foredrag i større og mindre grupper, samt praktiske oppgaver. 

Avtaleverket i KS-området

Kurset er rettet mot deg som er tillitsvalgt i KS-området og som har vært på grunnkurs. Kurset vil gi en grundig gjennomgang av de viktigste avtalene for tillitsvalgte i skolen, nemlig Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen, samt en gjennomgang av arbeidstidsavtalen SFS 2213. Dette kurset gir en grundigere forståelse for trepartssamarbeidet og tillitsvalgtes rolle. Kurset består av foredrag og case-oppgaver.

Avtaleverket i Oslo kommune

Kurset er rettet mot deg som er tillitsvalgt i Oslo kommune og som har vært på grunnkurset. Hovedinnhold på kurset vil være en grundig gjennomgang av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen (Dokument 24 og dokument 25) for Oslo kommune. Dette kurset gir en grundigere forståelse for trepartssamarbeidet og tillitsvalgtes rolle. Kurset består av foredrag og case-oppgaver.

Ansettelser og omorganisering

Kurset bygger på grunnkurset og passer for deg som er tillitsvalgt i skolen. Kurset gir en grundig gjennomgang av regelverket rundt ansettelser, omstilling og nedbemanning. I tillegg gis det en innføring i kompetansekravene for undervisning samt minstelønnssystemet i Hovedtariffavtalen. Kurset består av foredrag og case-oppgaver.

Ytringsfrihet og varsling

På dette kurset vil du lære om ytringsfrihet i skolen og få en grundig innføring i ytringsfrihetens prinsipper, med hatprat og arbeidstakers lojalitetsplikt som tydelige grenser. Kurset består av foredrag og case-oppgaver. Kurset gir deg også en innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. Vi vil også snakke om medvirkning etter Hovedavtalen: Hva innebærer dette for tillitsvalgtes ytringsfrihet?

Problemer i arbeidsforholdet

Kurset bygger på grunnkurset og passer for deg som er tillitsvalgt i skolen. Kurset vil ta for seg regelverket rundt potensielt vanskelige situasjoner som tillitsvalgte kan komme opp i, som oppsigelse, suspensjon og avskjed, klage på lærer, nedbemanning og mobbing. Kurset består av foredrag og case-oppgaver.

Diskriminering og inkludering

Dette kurset bygger på grunnkurset og passer for deg som er tillitsvalgt i skolen. Kurset gir deg en forståelse for tillitsvalgtes rolle i saker knyttet til diskriminering og inkludering. Vi gir en grundig innføring i regelverket rundt graviditet og omsorg, seniorrelaterte saker og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. I tillegg vil vi få en grundig innføring i IA-avtalen. Kurset består av foredrag og case-oppgaver.

Norsk Lektorlags politikk og medvirkning

Dette kurset er for alle med verv i Norsk Lektorlag. 

I kurset vil du få en grundig gjennomgang av Norsk Lektorlags lønns- og skolepolitikk. Du vil også få opplæring i hvordan man kan medvirke til å få gjennomført Lektorlagets politikk på lokalt nivå. Kurset består av foredrag og case-oppgaver.

Dagsamling arbeidstidsavtalen

Samlingen er knyttet til de lokale forhandlingene om arbeidstid om våren. Kurset er rettet mot tillitsvalgte i KS-området og temaet for samlingen er Arbeidstidsavtalen SFS 2213. Du vil få en innføring i avtaleverket og forhandlingsordningen. Kurset består av foredrag og case-oppgaver.

Lokale lønnsforhandlinger

Kurset arrangeres når det er lokale pottforhandlinger for undervisningspersonale i KS-området. Det er et dagskurs som gir en innføring i forhandlingsbestemmelsene samt tips og råd til selve forhandlingssituasjonen. Kurset består av foredrag og case-oppgaver.

Kurs i konflikthåndtering

Dette er et praksisnært kurs som tar for seg konflikter og konflikthåndtering. Kurset egner seg best for en liten gruppe deltakere, så det har begrenset antall plasser.

Forhandlingskurs

Forhandlingskurset er et praksisnært kurs som består av en blanding av foredrag og rollespill. Kurset egner seg best for en liten gruppe deltakere, så det har begrenset antall plasser.

Foto: Eva Rose

se mer innhold fra kategorien

Tillitsvalgt

Flere artikler du kanskje er interessert i

Tillitsvalgt
Tillitsvalgt i Norsk Lektorlag
Uansett om du har erfaring fra tidligere eller er ny i tillitsvalgtarbeid, får du hjelp til å fylle oppgaven. Her finner du viktig informasjon for deg som er tillitsvalgt.
Tillitsvalgt
Relevante avtaler for Norsk Lektorlag
Her finner du en oversikt over hovedavtaler, hovedavtaleveileder og hovedtariffavtaler.
Tillitsvalgt
Lønns- og arbeidsvilkår finnes i blant annet hovedtariffavtalen
Hovedtariffavtalen bestemmer lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Undervisningspersonale har i tillegg en egen arbeidstidsavtale.