image-3
Arbeid

Dette bør du vite om arbeidstidsavtalen

Lærernes avtale for arbeidstid er spesiell. Arbeidstidsavtalen (SFS 2213) bestemmer blant annet hvor mye tid lærere skal arbeide, både på og utenfor skolen.
AVRedaksjonen
01. februar, 2022

Lærere i kommunene (KS-området) har en spesiell arbeidstidsordning. Ordningen er regulert i arbeidstidsavtalen SFS 2213. Denne artikkelen handler om arbeidstidsavtalen som gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, og som gjelder i praksis fra og med 1. august 2022. Merk at Oslo kommune har en egen avtale.

Grunnlaget er at lærerens totale årsverk er 1687,5 timer.

Arbeidsårets lengde er elevenes skoleår, som er 38 uker. I tillegg kommer seks planleggingsdager. Dersom en av partene på skolen ønsker flere planleggingsdager, kan partene ved skolen bli enige om flere gjennom å forhandle. Det betyr at lærere har et komprimert skoleår med 43-timers arbeidsuker.

Begrepet «arbeidstid på skolen» er i den nye arbeidstidsavtalen erstattet med begrepet «planfestet arbeidstid». Det er arbeidstiden som planfestes, ikke hvor arbeidsoppgavene skal utføres. 

Alle lærere har rett på en plan som viser planfestet arbeidstid.

Planfestet arbeidstid kan forhandles på den enkelte skole. Det er et stort handlingsrom for hvilke typer arbeidstidsordninger man kan forhandle seg frem til lokalt. Det er arbeidsoppgavenes art som styrer når og hvor arbeidet skal utføres.

Dersom man ikke kommer frem til egne lokale løsninger, er det en tvisteløsning for planfestet arbeidstid for de forskjellige skoleslag:

  • 1150 timer planfestet arbeidstid på videregående
  • 1225 timer planfestet arbeidstid på ungdomsskole
  • 1300 timer planfestet arbeidstid på barnetrinnet

Overtid og vikartimer

Overtidsregler og godtgjøring for vikartimer reguleres også i arbeidstidsavtalen. Avtalen sier at overtid kan avtales over en kortere eller lengre periode.

Hva utløser overtid?

  • All undervisning utenfor lærerens arbeidsplan.
  • Alt pålagt arbeid utover 9 timer per dag eller 37,5 timer per uke.
  • Når maksimalt antall undervisningstimer (årsrammer) overskrides.

Livsfasetiltak

Arbeidstidsavtalen regulerer også livsfasetiltakene.

Reduksjon av undervisningstid med 6 prosent gjelder nyutdannede i deres første arbeidsår, mens for 57-åringene gjelder samme reduksjon til de når 60 år og har krav på ytterligere reduksjon.

60-åringer får redusert undervisningen med 12,5 prosent.

I tillegg finnes en tidsressurs som skal brukes til å lette lærerens undervisningssituasjon. Som hovedregel skal antall undervisningstimer reduseres.

Man kan også bli enige om andre løsninger som å sette inn en ekstra lærer, kutte antall elever i gruppen eller lignende.

Hvor mange timer skal en lærer undervise?

Vedlegg 1 til arbeidstidsavtalen regulerer årsrammene for undervisning. Årsrammene bestemmer antall timer man skal undervise i et fag for at det skal utgjøre en 100 prosent-stilling.

Utgangspunktet er at man regner med at noen fag utløser mer for- og etterarbeid enn andre, og derfor kreves færre undervisningstimer årlig i de fagene det gjelder.

Relevante artikler:

se mer innhold fra kategorien

ArbeidTillitsvalgt
arbeidstidarbeidtidsavtalen