Arbeid

image-10
Arbeid
Dette bør du vite om arbeidstidsavtalen
Lærernes avtale for arbeidstid er spesiell. Arbeidstidsavtalen (SFS 2213) bestemmer blant annet hvor mye tid lærere skal arbeide, både på og utenfor skolen.
image-1
Lektorbladet
Lærerspesialistordningen kan føre til at flere blir i skolen
– Lærerspesialistordningen er en unik karrieremulighet for lærere som ønsker å utvikle seg samtidig som de vil bli i klasserommet, sier Siv Paus Brovold. Selv er hun veiledningsspesialist, og tror spesialistordningen er...
image-2
Tillitsvalgt
10 råd til tillitsvalgte om videreutdanning
Hva skal du som er tillitsvalgt svare når medlemmer spør hva som gjelder for videreutdanning? Her har vi ti gode råd.
Arbeid
Slik håndterer du merarbeid under korona
Korona gir lærere mye ekstraarbeid. Hva gjør du hvis du har merarbeid over tid?
Arbeid
Møter du praksisstudenter?
Da er du viktig for rekrutteringen til Norsk Lektorlag. Be om informasjonsmateriell!
Arbeid
Fagfornyelsen
Målet med fagfornyelsen er relevante læreplaner med tydelig progresjon som tilrettelegger for elevenes dybdelæring og forståelse.
Arbeid
Nyttig å vite om nedbemanning 
Blir det nedbemanning på skolen din? Loven har klare rammer for hvordan dette skal gjennomføres. Her er en oversikt over hva du bør være oppmerksom på, i det som ofte er en krevende prosess for alle parter.
Arbeid
Ny advokat i Norsk Lektorlag
Advokat Else McClimans, som har hatt arbeidsrett og diskrimineringsrett som sine hovedområder som partner og advokat i Advokatfirmaet Økland & Co, er fra 1. juli ansatt som ny leder av juridisk kontor i Norsk Lektorlag.
Arbeid
Anonyme klager og arbeidsrettslige tiltak
Bruk av anonyme klager i skoleverket er ikke nytt. Skoleledere har lenge akseptert anonyme klager på læreres (u)dugelighet som grunnlag for å iverksette videre undersøkelser rettet mot den enkelte lærer. Klagene har delv...