Arbeid

SFS2213 Arbeidstidsavtalen

SFS2213 er koden for arbeidstidsavtalen for lærere i tariffområdet KS.
AVRedaksjonen
02. februar, 2022

Dette er arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal opplæring:

Den formelle tittelen er Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal opplæring. Merk at dette gjelder KS. Oslo har egen avtale.

Du finner oversikt over undervisningstid her (vedlegg 1 til SFS 2213):


Vedlegg 1 til SFS 2213

Undervisningstid – grunnskolen

Fag etter Kunnskapsløftet fordelt på årlig undervisningstid.

Årlig undervisningstid angitt som årsrammer i 60/45 minutters enheter.

TrinnÅrsramme
Barnetrinnet741/988
Alle fag
Ungdomstrinnet606/808
Norsk
Samisk som førstespråk
Tegnspråk som førstespråk
Norsk fordypning
Tegnspråk fordypning
635/847
Engelsk
Engelsk fordypning
Mat og helse
664/885
Øvrige fag
711/948
Kunst og håndverk
Kroppsøving

For lærere som har redusert undervisningstid pga. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver m.fl., brukes årsrammene 741/988 på barnetrinnet og 664/885 på ungdomstrinnet.

Valgfag i grunnskolen har årsramme som for Øvrige fag.

Undervisningstid – videregående opplæring

Fag etter Kunnskapsløftet fordelt på årlig undervisningstid.

Årlig undervisningstid angitt som årsrammer i 60/45 minutters enheter.

Årsramme 642/856Felles programfagUtd.programTrinn
Rest. og matVg1
Bygg og anl. Vg1 
Design og håVg1
NaturbrukVg1
Årsramme 635/847FellesfagUtd.programTrinn
Kroppsøv.Stud.spesVg1
Kroppsøv.Stud.spesVg2
Kroppsøv.Stud.spesVg3
Kroppsøv.YrkesfagVg1
Kroppsøv.YrkesfagVg2
Årsramme 635/847Felles programfagUtd.programTrinn
Naturbruk Vg2 
Rest. og matVg2 
Rest. og mat Vg3 
Bygg og anl. Vg2
Bygg og anl.  Vg3 
Design og håVg2 
Design og håVg3
Tekn/ind.prodVg1
Tekn/ind.prodVg2
Tekn/ind.prodVg3
Årsramme 607,5/810Felles programfagUtd.programTrinn
Helse/sosVg1
Helse/sosVg2
Helse/sosVg3
ElektrofagVg1
NaturbrukVg3
Årsramme 583,5/778Felles programfagUtd.programTrinn
ElektrofagVg2
Elektrofag Vg3 
Serv/samfVg1
Med./kommVg1
MDDVg1
Årsramme 569/759FellesfagUtd.programTrinn
Rel/etikkIdrettVg3
Rel/etikk MDDVg3 
Rel/etikkStud.spesVg3
Årsramme 554/739FellesfagUtd.programTrinn
Samf.fag*YrkesfagVg2
Samf.fag*IdrettVg2
Samf.fag*MDDVg2
Samf.fag*Stud.spesVg1
Naturfag*Stud.spesVg1
Naturfag*YrkesfagVg1
Naturfag* Yrkes/På Vg3
Naturfag* Idrett Vg1 
Naturfag* MDDVg1 
Fremmedspråk Stud.spes Vg1
Fremmedspråk Idrett  Vg1 
Fremmedspråk MDDVg1 
HistorieIdrettVg2
HistorieMDDVg2
HistorieStud.spesVg2
GeografiIdrettVg2
GeografiMDDVg2
GeografiStud.spesVg1
HistorieYrkes/PåVg3
HistorieIdrettVg3
HistorieMDDVg3
HistorieStud.spesVg3
Årsramme 554/739Felles programfagUtd.programTrinn
FormgivVg1
IdrettVg1
Serv/samfVg2
Serv/samf Vg3 
Med./kommVg2
Årsramme 525/700Felles programfagUtd.programTrinn
Norsk*YrkesfagVg1
Norsk*YrkesfagVg2
Samisk 1. spr.Stud.spesVg1
Samisk 2. spr.Stud.spesVg1
Engelsk*Stud.spesVg1
Engelsk*YrkesfagVg1
Engelsk*YrkesfagVg2
Matematikk*Stud.spesVg1
Matematikk*YrkesfagVg1
Matematikk*IdrettVg1
Matematikk*MDDVg1
Engelsk*IdrettVg1
Engelsk*MDDVg1
Årsramme 525/700Valgfrie programfagUtd.programTrinn
Ant.spr. og ku.Stud.spesVg2
Kultur/kommStud.spesVg2
Kultur/kommStud.spesVg3
Info.tekn. samf.Stud.spesVg2
Info.tekn. samf.Stud.spesVg3
Ma/str/ledStud.spesVg2
PsykologiStud.spesVg2
PsykologiStud.spesVg3
Reiseliv og språkStud.spesVg2
Reiseliv og språkStud.spesVg3
RettslæreStud.spesVg2
Samf.økStud.spesVg2
Samf.økStud.spesVg3
Info.tekn.Stud.spesVg2
Info.tekn.Stud.spesVg3
Årsramme 525/700Felles programfagUtd.programTrinn
IdrettVg2
IdrettVg3
MDDVg2
MDDVg3
FormgivVg2
FormgivVg3
Med./kommVg3
Årsramme 466,5/622FellesfagUtd.programTrinn
Norsk*Stud.spesVg2
Norsk*Stud.spesVg3
Samisk 1. spr.Stud.spesVg2
Samisk 1. spr.Stud.spesVg3
Samisk 2. sprStud.spesVg2
Samisk 2. sprStud.spesVg3
Norsk*Yrkesf/PåVg3
Norsk*IdrettVg2
Norsk*IdrettVg3
Norsk*MDDVg2
Norsk*MDDVg3
Årsramme 496/661FellesfagUtd.programTrinn
Norsk*Stud.spesVg1
Norsk*IdrettVg1
Norsk*MDDVg1
FremmedspråkStud.spesVg2
FremmedspråkStud.spesVg3
FremmedspråkIdrettVg2
FremmedspråkIdrettVg3
FremmedspråkMDDVg2
FremmedspråkMDDVg3
MatematikkYrkes/PåVg3
MatematikkIdrettVg2
MatematikkMDDVg2
MatematikkStud.spesVg2
Årsramme 496/661Valgfrie programfagUtd.programTrinn
EngelskStud.spesVg2
EngelskStud.spesVg3
Latin/GreskStud.spesVg2
Latin/GreskStud.spesVg3
Hist/filosofiStud.spesVg2
Hist/filosofiStud.spesVg3
Entr./bedriftsu.Stud.spesVg2
Entr./bedriftsu.Stud.spesVg3
Nær.økStud.spesVg2
Nær.økStud.spesVg3
Medie/infoStud.spesVg2
Medie/infoStud.spesVg3
Ma/str/ledStud.spesVg3
RettslæreStud.spesVg3
Pol/samfStud.spesVg2
Pol/samfStud.spesVg3
MatematikkStud.spesVg2
MatematikkStud.spesVg3
Geofag 1/2Stud.spesVg2
Geofag 1/2Stud.spesVg3
FysikkStud.spesVg2
FysikkStud.spesVg3
KjemiStud.spesVg2
KjemiStud.spesVg3
BioStud.spesVg2
BioStud.spesVg3
Teknol/forskStud.spesVg2
Teknol/forskStud.spesVg3
FremmedspråkYrkes/PåVg3
* Når det faktiske antall elever i klassen er 1-15,
økes årsrammen med 52,5/70 timer.

For lærere som har redusert undervisningstid pga. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver m.fl., brukes årsramme 607,5/810.

Undervisning av elever fra ulike utdanningsprogram/programfag og/eller opplæringsnivåer i samme undervisningstime
Dersom en lærer skal ha undervisning i forskjellige utdanningsprogram/programfag og/eller opplæringsnivåer med ulike årsrammer for undervisning, skal laveste årsramme brukes.

Prosjekt til fordypning
Årsrammen for undervisning for prosjekt til fordypning er den samme som for felles programfag på gjeldende utdanningsprogram. Ved undervisning av en gruppe elever i prosjekt der målene i læreplanen er hentet fra flere utdanningsnivåer og/eller utdanningsprogram, gjelder laveste årsramme for undervisning.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidsavtalenSFS2213

Flere artikler du kanskje er interessert i

Informasjon
Syk, men arbeidsfør?
En ubehagelig arbeidskonflikt gir ikke i seg selv rett til sykepenger fra Nav.
Informasjon
Deling av fag
Hvor nær 100 prosent stilling kan man komme? Deling av fag er et stadig større tema på mange skoler, og kan være et komplisert puslespill for både lærere, elever og skoleledelse.
Informasjon
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.