Politisk leder har ordet

image-9
Lektorbladet
Mitt liv som vaktbikkje
«Man måste jämföra», var gjennomgangsreplikken til hovedpersonen Ingemar i Lasse Hallströms film «Mitt liv som hund». Ingemar taklet livet ved å sette det meste i perspektiv og tenke på Laika som ble sendt alene ut i ver...
image-7
Lektorbladet
Videregående skole – quo vadis?
Hvor går utviklingen i videregående skole? Trafikkbildet er komplisert i årene som kommer.
image-5
Lektorbladet
Motivasjon, muligheter og den motstandsløse skolen
Elevmotivasjon er en vesentlig faktor for å lykkes i skolen, men betydningen av hardt arbeid bør ikke underkommuniseres.
image-8
Lektorbladet
Hvem har ansvaret?
Stadig mer ansvar legges på skolen og oss som underviser, men hva er det egentlig vi har ansvar for?
image-4
Lektorbladet
Eksamen har ikke gått ut på dato!
Sluttvurderingssystemet med standpunktkarakter og eksamen har lange tradisjoner. Karakterene er grunnlaget for konkurranse om opptak til videre utdanning og yrkesliv, og tilliten står og faller på at karakterene er pålit...
image-6
Lektorbladet
Fagfornyelse, takk!
Politisk leder i Norsk Lektorlag oppfordrer medlemmene til å engasjere seg i læreplanarbeidet slik at vi ender opp med så gode læreplaner som mulig.
Lektorbladet
20 år som lektor
Politisk leder Rita Helgesen tar et tilbakeblikk på sine mange år som lektor i videregående skole.
Lektorbladet
Reell profesjonsutvikling
Lærergruppene er satt sammen av ulike profesjoner med ulik utdanningsbakgrunn og identitet, og profesjonsutvikling må tilpasses de ulike behovene til allmennlærere, yrkesfaglærere, adjunkter og lektorer.
Lektorbladet
Norsklektor i klemma mellom fornuft og følelser
- Norskfaget er kanskje alle fags mor, grunnlaget for fremtidige studier, jobb og samfunnsliv, sier leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen. Her skriver hun om fagfornyelsen, kanon, stofftrengsel og dannelse.