oslo kommune

image-4
Lønnsoppgjøret
– Må redusere lønnsgapet til privat sektor i Oslo kommune
– Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Kunnskap, innsats og ansvar må anerkjennes med konkurransedyktig lønn, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Julius Okkenhaug.
To lektorer ser på noen ark i et klasserom. Bilde.
Lønnsoppgjøret
Dette betyr lønnsoppgjøret for lektorene
Resultatet av lønnsoppgjøret i 2023 i kommunesektoren betyr at spesielt lektorer med lang erfaring får et godt tillegg på lønnen.
image-5
Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune
- Det har vært krevende, men vi er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen, sier Julius Okkenhaug, forhandlin...
image-5
Lønnsoppgjøret
Viktige gjennomslag i lønnsoppgjøret
– Vi er godt fornøyde med at lektorene har blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune. Rammen for kommuneoppgjøret landet på 5,4 prosent.
Julius Okkenhaug, forhandler i Akademikerne. Bilde.
Lønnsoppgjøret
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius Okkenhaug, forhandl...
En lektor hjelper en elev med noe som står i en bok. Bilde.
Lønnsoppgjøret
Jobber for å endre lønnssystemet til lektorene
– Vi krever økt kjøpekraft for våre medlemmer i årets mellomoppgjør. Siden lektorene blir nedprioritert flere år på rad gjennom sentrale forhandlinger, vil vi endre lønnssystemet for lektorene, sier Helle Christin Nyhuus...
Lønn
Vi må få økt kjøpekraft for våre medlemmer
– Det er i alles interesse å bevare en god fellesskole med høyt faglig kvalifiserte lærere og lektorer. Årets mellomoppgjør må gi økt kjøpekraft for våre medlemmer, og det må utarbeides en plan for å bedre lønnsutvikling...
Arbeid
Oslo: Forhandlingsrett om arbeidstidsavtalen på skolen
Norsk Lektorlag har lenge jobbet for å få fulle rettigheter som fagforening i Osloskolen. I fjor kom vi et godt stykke på vei da vi fikk såkalt tilslutningsavtale. Det vil si at din lokale arbeidsplasstillitsvalgte kan f...
Om Norsk Lektorlag
Ny nestleder i Akademikerne kommune
Julius Okkenhaug er ny nestleder i Akademikerne kommune og blir forhandlingsleder for medlemmene i Oslo kommune.