oslo kommune

image-7
Lønn
Lønnsoppgjøret i Oslo: Norsk Lektorlag aksepterer
Sentralstyret i Norsk Lektorlag drøftet meklerens forslag til løsning i Oslo kommune og rådførte seg med fylkeslederne. Et samlet sentralstyre aksepterte resultatet.
image-7
Lønn
Lønnsoppgjøret i Oslo kommune: Hva skjer nå?
Her er mer informasjon om hva som skjer videre i forbindelse med lønnsoppgjøret i Oslo kommune.
image-10
Lønn
Enighet i Oslo kommune
-Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.
image-4
Lønn
Akademikerne varsler streikeuttak
Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune, tas 147 medlemmer ut i streik. Det vil trolig ramme bygging av ny legevakt, byggesaksbehandling og skolene.
image-4
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
image-0
Lønn
Lønnsoppgjøret i Oslo: En god lønnsvekst er avgjørende
Akademikerne mener Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg at dyktige og attraktive ansatte med høy kompetanse blir i kommunen.
Lønn
Krever reallønnsvekst og partsrettigheter i Oslo kommune
– De to siste årene har lektorene stått på for fellesskapet gjennom en heftig pandemi, samtidig som de har hatt reallønnsnedgang. Våre medlemmer fortjener en reallønnsvekst, sier Helle Christin Nyhuus.
Lønn
På tide med lønnsløft for lektorene
– Det er nødvending med et kraftig lønnsløft for å rekruttere og beholde lektorer i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder for Norsk Lektorlag.