image-2
Lønnsoppgjøret

Viktige gjennomslag i lønnsoppgjøret

– Vi er godt fornøyde med at lektorene har blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune. Rammen for kommuneoppgjøret landet på 5,4 prosent.
AVRedaksjonen
29. april, 2023

Etter krevende forhandlinger kom Akademikerne, Unio, YS og LO til enighet med KS i årets lønnsoppgjør lørdag kveld.

Rammen for kommuneoppgjøret landet på 5,4 prosent. Og det er en klar prioritering av lektorene, spesielt de med lang erfaring.

– Et lønnsløft er helt nødvendig for å beholde erfarne og faglig sterke lektorer i skolen, sier Leborg. 

Akademikerne kommune forhandler kun for undervisningspersonale i KS-området i det sentrale oppgjøret, omkring 5000 medlemmer. De andre medlemmene, omkring 22 0000, har lokale, kollektive forhandlinger på sine arbeidsplasser.

– Det var helt avgjørende for oss med et godt oppgjør og at KS viste at de ønsker å bruke lønn for å beholde og rekruttere de med høyest utdanning og lang erfaring, sier Leborg.

Lokale forhandlinger i hovedoppgjøret

Akademikerne har også fått gjennomslag for at deler av rammen i hovedoppgjøret neste år settes av til lokale forhandlinger. 

– Lokale forhandlinger er viktig for oss. Det gjør at pengene kan brukes på den enkelte skole for å sikre den kompetansen de har behov for, sier Leborg. 

Akademikerne jobber også for en varig endring av lønnssystemet til lektorene, slik at de kan forhandle sin lønn lokalt hvert år.

Viktige gjennomslag

Norsk Lektorlags leder Helle Christin Nyhuus er fornøyd med at Norsk Lektorlag har fått gjennomslag for viktige krav i årets mellomoppgjør; økt kjøpekraft – spesielt til de med lengst ansiennitet – men også at det avsettes midler til lokale forhandlinger. Dette også gir forhåpninger for neste års oppgjør.

– Dette er et skritt i riktig retning. Etter to år hvor lønnsoppgjørene har endt i streik, er det bra at partene klarte å komme til enighet i år.

Nyhuus peker på at Norsk Lektorlags medlemmer har hatt den laveste lønnsutviklingen de siste årene.

– Et løft var helt nødvendig for å fortsette både å rekruttere og beholde kvalifiserte lektorer i fellesskolen. Jeg ser på dette også som et takskifte fra KS som jeg håper kan bidra til å utvikle skolen til det beste både for elever og de som jobber der, og ikke minst viser dette resultatet at fjorårets streik har hatt en effekt, sier hun.

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune fortsetter forhandlingene i morgen. Fristen er natt til 1. mai.

se mer innhold fra kategorien

Lønnsoppgjøret
kslønnsoppgjørlønnsoppgjøret 2023oslo kommune

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Dette betyr lønnsoppgjøret for lektorene
Resultatet av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren betyr at spesielt lektorer med lang erfaring får et godt tillegg på lønnen i år.
Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune
- Det har vært krevende, men vi er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen, sier Julius O...
Lønnsoppgjøret
Akademikerne enige med staten
Resultatet betyr en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. Nå skal de lokale partene forhandle om fordelingen av midlene lokalt.