To lektorer ser på noen ark i et klasserom. Bilde.
Lønnsoppgjøret

Dette betyr lønnsoppgjøret for lektorene

Resultatet av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren betyr at spesielt lektorer med lang erfaring får et godt tillegg på lønnen i år.
AVRedaksjonen
03. mai, 2023

I år var lønnsoppgjøret et mellomoppgjør. Da forhandles kun lønn. Kommunesektoren fikk en samlet ramme på 5,4 prosent. Dette er over frontfaget som landet på 5,2 prosent.

Rammen på 5,4 prosent betyr ikke at alle får et lønnstillegg på 5,4 prosent av sin egen lønn, dette er den totale rammen for lønnsøkningen for hele sektoren. Lønnsøkningen avhenger av stilling og ansiennitet. I år er det blant annet de med lengst utdanning og ansiennitet som er prioritert.

Du får den nye lønnen fra og med 1. mai 2023.

Lønnstillegget i KS

For stillingene lektor og lektor med tilleggsutdanning får man et tillegg fra 28.300 til 43.000 kroner, avhengig av ansiennitet (se fanen «Sentrale lønnstillegg» i tabellen under).

Denne minstelønnstabellen gjelder fra 1. mai 2023:

Datolønnsvekst er forskjellen i prosent for lønn på en bestemt dato sammenlignet med lønn på en annen dato.

De sentrale tilleggene pr 1.5.23 sammenlignet med garantilønnstabellen pr 30.4.23 utgjør følgende datolønnsvekst i prosent:

Hvis man vil sammenligne lønnsvekst mellom ulike forhandlingsgrupper (for eksempel frontfaget), bruker man årslønnsvekst i stedet. Årslønnsveksten inkluderer effekten av at det skjer lønnsendringer gjennom året, som sentrale og lokale forhandlinger og andre personlige lønnsendringer.

Skoletillegget fra 1. januar 2023

Lektor og lektor med tilleggsutdanning med maksimal ansiennitet (16+) fikk et ekstra lønnstillegg fra 1. januar i år, som en del av fjorårets resultat. Det såkalte skoletillegget er på henholdsvis 6000 og 7000 kroner, og er inkludert i minstelønnstabellen lenger opp i saken.

Det vil si at lektor og lektor med tilleggsutdanning med 16 års ansiennitet får samlet lønnstillegg på henholdsvis 48.000 og 50.000 kroner.

Regnestykket ser da slik ut for lektor med tilleggsutdanning med 16+ års ansiennitet:

  • Garantilønn per 30.04 2022: 674.900 kroner
  • Tillegg gitt per 01.05.22 (som ble 27.09.22 pga streik): 16.100 kroner
  • Tillegg gitt per 01.01.23 (avtalt i 2022): 7000 kroner
  • Tillegg gitt per 01.05.23: 43.000 kroner
  • Ny garantilønn fra 1.05.2023: 741.000 kroner

Lønnstillegget i Oslo

Også i Oslo kommune ble partene enige om en ramme på 5,4 prosent. Avhengig av ansiennitet får lektor og lektor med opprykk et lønnstillegg på mellom 34.300 og 41.900 kroner:

Forhandlingsresultatet i Oslo skal opp i fagforeningene og i bystyret før det er endelig godkjent.

Lønnstillegget i staten

I staten ble man enige om en økonomisk ramme på 5,2 prosent, som er på linje med resultatet i frontfagsoppgjøret. De lokale partene i hver virksomhet skal gjennom lokale, kollektive forhandlinger bli enige om fordelingen av 5,3 prosent gjeldende fra 1. mai. Det vil si at lønnstilleggene skal forhandles lokalt på arbeidsstedet.

se mer innhold fra kategorien

Lønnsoppgjøret
kslønnsoppgjørlønnsoppgjøret 2023oslo kommunestat

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune
- Det har vært krevende, men vi er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen, sier Julius O...
Lønnsoppgjøret
Viktige gjennomslag i lønnsoppgjøret
– Vi er godt fornøyde med at lektorene har blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune. Rammen for kommuneoppgjøret lande...
Lønnsoppgjøret
Akademikerne enige med staten
Resultatet betyr en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. Nå skal de lokale partene forhandle om fordelingen av midlene lokalt.