En lektor hjelper en elev med noe som står i en bok. Bilde.
Lønnsoppgjøret

Jobber for å endre lønnssystemet til lektorene

– Vi krever økt kjøpekraft for våre medlemmer i årets mellomoppgjør. Siden lektorene blir nedprioritert flere år på rad gjennom sentrale forhandlinger, vil vi endre lønnssystemet for lektorene, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
21. april, 2023

I et mellomoppgjør er det kun lønn som skal forhandles. Streiken i privat sektor er avblåst, og det er klart for forhandlinger i oppgjørene i offentlig sektor.

Rammen i frontfaget ble 5,2 prosent. Dette resultatet er veiledende for oppgjørene i tariffområdene i offentlig sektor. Forventet prisvekst for 2023 er 4,9 prosent.

Bedre lønn for å rekruttere og beholde

– Lektorene har hatt reallønnsnedgang de siste årene. De må få økt kjøpekraft i år, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Frontfagsmodellen skal gi rom for å ta hensyn til spesifikke utfordringer.

– Hovedtyngden av våre medlemmer er lektorer med tilleggsutdanning. Disse fikk ifølge TBSK-tallene i fjor en datolønnsvekst på 2,1 prosent, den laveste blant gruppene i kapittel 4. Det er i alles interesse å bevare en god fellesskole. Det er på høy tid at KS viser alvor i at de ønsker både å rekruttere og beholde lektorer i skolen, sier hun.

Større lokal pott gir større lokalt handlingsrom

Nyhuus peker på at dagens system med sentral lønnsdannelse som er blitt praktisert i over 20 år, ikke fungerer for Norsk Lektorlags medlemmer. 

– Selv om den totale rammen på oppgjørene har ligget rundt frontfaget, har de interne innretningene på oppgjørene gitt best uttelling for de med kortest utdanning, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag mener at det er de lokale partene som kjenner de lokale behovene og utfordringene best. De vil kunne bruke lønn til å rekruttere og beholde høy faglig kompetanse i skolen. Dette løses best med et nytt lønnssystem. 

– Siden det ikke er rom for systemendringer i et mellomoppgjør, mener Norsk Lektorlag at en større lokal pott vil også være viktig i dette oppgjøret for å kunne bruke lønn som personalpolitisk virkemiddel.  Systemendringer blir et sentralt krav inn i neste hovedoppgjør, sier Nyhuus.

Det er Akademikerne kommune og Akademikerne stat som forhandler på vegne av Norsk Lektorlag.

Oppgjøret i KS og i statlig sektor starter 27. april. Fristen for å bli enige er natt til 1. mai. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling. Meklingsfristen er natt til 25. mai.

Forhandlingsstart i Oslo kommune er også 27. april.

se mer innhold fra kategorien

LønnLønnsoppgjøret
kslønnsoppgjørlønnsoppgjøret 2023oslo kommunestat

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Dette betyr lønnsoppgjøret for lektorene
Resultatet av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren betyr at spesielt lektorer med lang erfaring får et godt tillegg på lønnen i år.
Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune
- Det har vært krevende, men vi er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen, sier Julius O...
Lønnsoppgjøret
Viktige gjennomslag i lønnsoppgjøret
– Vi er godt fornøyde med at lektorene har blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune. Rammen for kommuneoppgjøret lande...