image-7
Lønnsoppgjøret

Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

- Det har vært krevende, men vi er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen, sier Julius Okkenhaug, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.
AVRedaksjonen
30. april, 2023

Søndag kom Akademikerne til enighet med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør.

Den totale kostnadsrammen for lønnsoppgjøret ligger på 5,4 prosent, noe som er over frontfagsanslaget. For Akademikernes medlemmer betyr dette en lønnsøkning på 6 prosent fra 1. mai 2023. For ansatte som har en lønn på 533 000 eller lavere gis lønnsøkningen som et kronetillegg på 32 600 kroner.

Les protokollen her

Viktig løft

– Dette er et viktig løft og gjennomslag for våre lektormedlemmer som jobber i Osloskolen som også er helt nødvendig for å beholde lektorene i skolen, og samtidig rekruttere nye, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Helle Christin Nyhuus mener at det skolen står overfor mange nye utfordringer og det vil være viktig at lønn brukes som et personalpolitisk virkemiddel til å tiltrekke seg riktig fagkompetanse.

– Det har aldri vært større behov for å holde på høy fagkompetanse for å møte disse utfordringene, sier hun.

-Kommunen sier selv at de ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. I en tid med lav arbeidsledighet og kamp om arbeidskraften, er det viktig at lønnsoppgjøret styrker kommunens muligheter til å rekruttere og ikke minst beholde høyt utdannende. Det er avgjørende for å levere tjenester og sørge for beredskap for sine innbyggere, sier Okkenhaug.

Vil endre lønnssystemet i Oslo

I Oslo får alle av Akademikernes medlemmer store deler av lønnsutviklingen fastsatt ved sentrale forhandlinger, slik lektorene har også i KS-området. De andre medlemsforeningene i Akademikerne får i resten av landet fastsatt lønnen i hovedsak gjennom kollektive lokale forhandlinger.  

Akademikerne jobber for en endring for sine medlemmer i Oslo, slik at lønnsoppgjørene fremover gjennomføres ved kollektive lønnsforhandlinger i den enkelte etat, bydel og kommunale virksomhet. Lokale, kollektive forhandlinger vil gi partene muligheten til å finne løsninger i lønnsforhandlingene som i større grad dekker de lokale behovene. Det er nødvendig fordi det er stor variasjon i utfordringer og behov i de ulike enhetene og virksomhetene i kommunen.

– Når all lønn forhandles lokalt på den enkelte arbeidsplass, får de lokale partene ansvaret for helheten i fordeling av lønnen, og at alle har en rimelig lønnsutvikling over tid, avslutter Okkenhaug.

se mer innhold fra kategorien

Lønnsoppgjøret
lønnsoppgjøret 2023oslo kommune

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønnsoppgjøret
Dette betyr lønnsoppgjøret for lektorene
Resultatet av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren betyr at spesielt lektorer med lang erfaring får et godt tillegg på lønnen i år.
Lønnsoppgjøret
Viktige gjennomslag i lønnsoppgjøret
– Vi er godt fornøyde med at lektorene har blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune. Rammen for kommuneoppgjøret lande...
Lønnsoppgjøret
Akademikerne enige med staten
Resultatet betyr en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. Nå skal de lokale partene forhandle om fordelingen av midlene lokalt.