budsjett

En lærer hjelper elever med noe på en laptop-skjerm. Bilde.
Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp av læremidler ofte ...
Gruppebilde av administrerende direktør i Econa Nina Riibe, leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg, studentutvalgsleder i Econa Sondre Harr, visepresident i Tekna Elisabet Haugsbø og leder i Tekna student Marcus Steen Nitschke. Foto.
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.
Bilde av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som gir statsbudsjettet for 2023 til stortingspresident Masud Gharahkhani i stortingssalen 6. oktober 2022. Foto: Peter Mydske/Stortinget
Arbeid
Mindre til lærernes etter- og videreutdanning
I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen penger til tiltak som skal få flere til å fullføre videregående skole. Samtidig vil regjeringen kutte i midlene til etter- og videreutdanning for lærere i skolen. – Skal...
image-2
Lektorbloggen
Halvparten hadde vært nok
Det er fremdeles vanskelig å forstå hvorfor det må kuttes på grunn av et akutt underskudd i Sandnes-budsjettet som viser seg å bli et akutt overskudd, skriver hovedtillitsvalgt i Sandnes.
image-10
Lektorbloggen
Store og små i Sandnes-skolen krever en forklaring
Sandnes-skolen skal spare og jobber mer effektivt. Alle er enige om at det er best for alle å få bukt med unødvendig pengebruk. Men nødbremsen fra i høst med ytterligere titallsmillioner, kunne vi vært spart for, skriver...
image-2
Utdanning
Et svakt budsjett for videregående skole
Statsbudsjettet: Regjeringen fremhever selv tidlig innsats i barnehage og skole, yrkesfag og forskning, men skriver samtidig at den har høye ambisjoner for kvaliteten i alle utdanningsledd, om sitt eget kunnskapsbudsjett...
Utdanning
Ikke nok med minimumskompetanse
Statsbudsjettet 2017: Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen er glad for at regjeringen prioriterer forskning i statsbudsjettet, men savner en mer helhetlig satsing på kunnskap gjennom hele opplæringsløpet.