Arbeidstid

Når må ferien tas ut?

JUNI, 2020

SVAR: 

Når du må ta ut ferien din, reguleres både av ferieloven og i tariffavtale.

Etter Ferieloven skal arbeidsgiver som hovedregel gi tre uker hovedferie mellom 1. juni og 30. september. (Oppgis som 18 virkedager fordi ferieloven også regner lørdag som virkedag.) Restferien på 7 virkedager skal kunne tas ut samlet innenfor ferieåret. Arbeidstaker har dermed rett og plikt til å avvikle hele ferien innen året er omme, med mindre den unntaksvis kan overføres til neste ferieår. Ferielovens hovedregel om avvikling av ferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale.

For undervisningspersonell (lektorer, adjunkter og lærere) er avvikling av ferie lagt til juli på grunn av skoleårets organisering.

  • Lærere i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo) skal etter tariffavtalen (§ 7.2) avvikle hele ferien (5 uker) sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli måned, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.  
  • Lærere i Oslo kommune har samme regel som KS om når ferie skal avvikles, med unntak av at avtalefestede feriedager ansees for å være avviklet i de deler av året der det ikke er arbeidsplikt. (Dokument 25, punkt 3.1.2.1)
  • Arbeidstakere over 60 år har etter ferieloven rett på en ekstra ferieuke. Disse arbeidstakerne bestemmer selv når de skal ta ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Arbeidstaker må varsle arbeidsgiver minst to uker før avvikling av ferien. Ekstraferien kan tas samlet eller en eller flere dager om gangen. Se ferieloven § 6 (ekstern lenke).  

Se også svar på spørsmål om hvor mye ferie du har krav på. (lenke)

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler