Permisjon

Mister jeg kontaktlæreransvar når jeg går ut i foreldrepermisjon?

SEPTEMBER, 2020

SVAR:

Hvem som skal være kontaktlærer hører normalt til arbeidsgiver sin styringsrett. Samtidig er det ifølge likestillingsloven § 6 forbudt å forskjellsbehandle basert på planlagt foreldrepermisjon. Arbeidsgiver kan ikke fritt frata deg kontaktlæreransvar som du normalt har, utelukkende med begrunnelse at du skal ut i foreldrepermisjon. Det finnes unntakstilfeller der arbeidsgiver lovlig kan frata deg kontaktlæreransvar i forbindelse med permisjon, men dette må begrunnes særskilt etter § 8 i likestillingsloven. Be alltid arbeidsgiver om skriftlig begrunnelse ved mistanke om ulovlig forskjellsbehandling.

Er du i foreldrepermisjon, har du også rett til å komme tilbake i samme stilling med tilsvarende arbeidsoppgaver og lønn som du hadde før permisjonen. Dette følger av likestillingsloven § 33. Om du før permisjonen hadde kontaktlæreransvar og tillegg, så skal du normalt ha dette når du kommer tilbake på jobb i samme stilling.

Samtidig kan det lovlig gjøres unntak når det gjelder arbeidsoppgaver. Et eksempel er dersom permisjonen er ferdig helt i slutten av skoleåret og det er veldig upraktisk å ta over som kontaktlærer for en helt ny klasse.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler