Permisjon

Har man rett til redusert tilstedeværelse på planleggingsdagene dersom man har permisjon?

JUNI, 2020

SVAR:

Deltidsansatte har plikt til å være til stede på planleggingsdagene forholdsmessig etter stillingsstørrelsen. En lærer i 50 % stilling skal være til stede halvparten av lokalt avtalt arbeidstid på skolen, og halvparten av planleggingsdagene.

Det er rektor som bestemmer hvilke planleggingsdager man skal være til stede på. Man kan gjøre individuelle avtaler der man for eksempel overfører tid fra tilstedeværelse på skolen til planleggingsdager eller får ekstra betalt for å delta på planleggingsdager.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler