Permisjon

Jeg er tilbake i fulltidsjobb etter fødselspermisjon og skal ha ammepermisjon. Hva er mine rettigheter for ammefri?

MARS, 2023

SVAR:

I både kommunal og statlig sektor har du rett på fri med lønn i inntil 2 timer per arbeidsdag for å amme. Det er barnets behov som er styrende for når du skal kunne ta ut fri for å amme.

Hvis barnet ditt må ammes på et tidspunkt hvor du har undervisning, skal du likevel få ammefri. Dersom det ikke går å omrokere på timeplanen din, skal rektor finne en annen løsning ved å for eksempel hyre vikar.

Rektor kan ikke kreve at du skal ta ammefri midt på dagen fordi det passer best med timeplanen.

Verken avtale eller lov gir noen retningslinjer hvordan det skal løses, og du må forsøke å finne gode løsninger sammen med rektor. Ta opp ammefri med rektor og vis til at det er barnets behov som må veie tyngst.

Hvor lenge arbeidstaker har rett på ammefri, varierer fra tariffområde til tariffområde.

Merk at rektor (dette gjelder både i kommunal sektor og Oslo kommune) kan kreve en bekreftelse fra lege eller helsestasjon på at barnet fortsatt har behov for amming hvis barnet er eldre enn 1 år.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler