Permisjon

Jeg er tilbake i fulltidsjobb etter fødselspermisjon og skal ha ammepermisjon. Hva er mine rettigheter for ammefri?

MARS, 2021

SVAR:

I både kommunal og statlig sektor har du rett på  fri med lønn i inntil 2 timer per arbeidsdag for å amme. Det er barnets behov som er styrende for når du skal kunne ta ut fri for å amme.

Hvis barnet ditt må ammes på et tidspunkt hvor du har undervisning, skal du likevel få ammefri. Dersom det ikke går å omrokere på timeplanen din, skal rektor finne en annen løsning ved å for eksempel hyre vikar.

Rektor kan ikke kreve at du skal ta ammefri midt på dagen fordi det passer best med timeplanen.

Verken avtale eller lov gir noen retningslinjer hvordan det skal løses, og du må forsøke å finne gode løsninger sammen med rektor. Ta opp ammefri med rektor og vis til at det er barnets behov som må veie tyngst.

Hvor lenge arbeidstaker har rett på ammefri, varierer fra tariffområde til tariffområde.

Merk at rektor i KS (alle kommuner og fylker unntatt Oslo) kan kreve en bekreftelse fra lege eller helsestasjon på at barnet fortsatt ammes hvis barnet er eldre enn 9 måneder. Hvis du er deltidsansatt, gjelder egne regler for beregning av tid til ammefri.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler