Permisjon

Kan man få permisjon fra en fast stilling for å ta en annen stilling i samme fylkeskommune?

JUNI, 2020

SVAR:

Du kan dessverre ikke kreve å få permisjon fra en fast stilling for å ta en annen stilling selv om det er samme arbeidsgiver. Du finner ingen bestemmelser om dette hverken i loven eller i avtaleverket. Det kan hende at du vil finne bestemmelser om dette i personalreglementet, men trolig ikke. Du kan selvsagt likevel søke arbeidsgiver om permisjon, og hvis du vet at det foreligger praksis på å innvilge en slik permisjon, så er det fordelaktig å vise til dette. Poenget er at du ikke har rett til slik permisjon, og at det er arbeidsgiver som har det siste ordet ved uenighet.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler