Permisjon

Jeg har fått en annen jobb. Har jeg krav på permisjon fra min nåværende jobb?

JUNI, 2020

SVAR: 

Arbeidsmiljøloven gir ingen slik rettighet. Man må se på eventuell tariffavtale, den individuelle arbeidsavtalen og arbeidsgivers praksis. For lærere ansatt i KS-området har man ikke rett til slik permisjon i tariffavtalen, men noen fylkeskommuner har praksis for å gi permisjon.

Hvis fylkeskommunen har en slik praksis, så kan det stå for eksempel i personalreglement eller retningslinjene. I slike tilfeller er fylkeskommunen forpliktet til å behandle like tilfeller likt. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler