Lektorjobben

Må underveisvurderinger gis skriftlig?

JUNI, 2020

SVAR: Nei, men det er lovfestet at elever skal ha en systematisk underveisvurdering.

Opplæringslovforskriften presiserer at underveisvurdering kan gis muntlig eller skriftlig. Og vi kjenner til at det er ulik praksis på dette: Noen skoler har innført krav til at pedagogene skal gi skriftlige begrunnelser til alle elever for alle fagsamtaler og underveisvurderinger. Andre skoleeiere krever at elevene skal signere på at det har vært foretatt en fagsamtale. Atter andre skoleeiere har innført en rutine om at læreren kun skal notere seg dato for underveis-samtale med hver elev.

Arbeidsgiverne er gjennom forskriften gitt et godt handlingsrom for styringsretten. Det er mulig å bruke styringsretten med omhu. Krav til skriftlighet i tilbakemeldinger til elevene er identifisert som en tidstyv i skoleverket. Både forskriften og Utdanningsdirektoratets retningslinjer om individuell vurdering fastslår at det ikke er noe formkrav til underveisvurderingen. Så lenge tilbakemeldingene gjøres løpende og systematisk, er det ikke krav til at de skal være skriftlige. Det er heller ikke formkrav til at elevene skal signere på at de har hatt en underveisvurdering. Dette var tidligere et krav i loven, men dette ble tatt ut av forskriften som et resultat av undersøkelsene til «tidstyvutvalget», hvor skoleeiere ble oppfordret til å begrense kravene til skriftlig underveisvurdering av elevene til et minimum.

Skriftlighet for fagsamtaler bør ikke kreves. At arbeidsgiveren innfører rutiner om at faglæreren skal notere seg dato for fagsamtalen, eller at elevene skriver under på at fagsamtalen har blitt gjennomført, kan sees som en dokumentasjon av at pedagogen har gjort jobben sin. Dette er etter vårt syn ikke problematisk, ettersom dette er med på å styrke faglærerens stilling ved en mulig klage.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler