Sensurering

Hva er en sensor?

JUNI, 2020

SVAR:

Den juridiske definisjonen er: «En sensor er en sakkyndig person som bedømmer andres eksamensoppgaver mot en standard. Sensorarbeid omfatter både praktisk og teoretisk eksamen. Sistnevnte eksamen kan være både skriftlig og muntlig».

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler