Sensurering

Hva tjener man på å være sensor?

JUNI, 2020

SVAR:

Alle blir avlønnet med timelønn som lektor (statens satser), for tiden kr 327,60 (ltr. 62) per time. Dette er forholdsmessig svært lavt og man får ingen overtidsbetaling, kvelds- eller helgetillegg til tross for at det er da det meste av arbeidet foregår.

Det som er spesielt i 2020, er at Utdanningsdirektoratet vil korrigere sensorhonoraret i tråd med det utsatte lønnsoppgjøret når dette foreligger.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler