Sensurering

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Sensurering

SVAR:

Alle med undervisningskompetanse kan være sensorer. Det finnes ingen retningslinjer utover det.

Det er rektor som foreslår sensorer og statsforvalteren som formelt oppnevner sensorer ved sentralt gitt skriftlig eksamen.

Les mer
Sensurering
SVAR:

Alle blir avlønnet med timelønn som lektor (statens satser). Dette er forholdsmessig svært lavt og man får ingen overtidsbetaling, kvelds- eller helgetillegg, til tross for at det er da det meste av arbeidet foregår.Satsene finner du i Utdanningsdirektoratets oversikt her (ekstern lenke)Utdanningdirektoratet fastsetter tid som går med til sensur av sentralt gitt skriftlig eksamen som du kan se i denne oversikten (lenke) «Honorar ved sentralt gitt skriftlig eksa

Les mer
Sensurering
SVAR:

Lærere i grunn- og videregående skole tar på seg et oppdrag som sensor utenfor ansettelsesforholdet de er i – som ekstern sensor. Som sensor er man altså oppdragstaker, ikke arbeidstaker. Oppdraget gis av statsforvalteren, kommunen eller fylkeskommunen.

Som oppdragstaker omfattes man ikke av arbeidsmiljøloven. Oppdragstaker har risiko for at oppdraget uføres som avtalt og fører til et resultat. Oppdragstakere har ikke rett til feriepenger. Man har heller ikke rett til sykepenger dersom man skulle bli syk.

Ved sentralt gitt skriftlig eksamen er det statsforvalteren som er oppdragsgiver. Oppdraget inngår ikke som en del av det sentrale avtaleverket for lærere, men er en individuell privatrettslig avtale.

Ved

Les mer
Sensurering

SVAR:

Den juridiske definisjonen er: «En sensor er en sakkyndig person som bedømmer andres eksamensoppgaver mot en standard. Sensorarbeid omfatter både praktisk og teoretisk eksamen. Sistnevnte eksamen kan være både skriftlig og muntlig».

Les mer

Mest leste artikler