Lektorjobben

Hvilke personlige opplysninger er underlagt taushetsplikt?

JUNI, 2020

SVAR:

Som lektor har du etter forvaltningsloven taushetsplikt om elevers personlige forhold som du får vite om som følge av din jobb. Personlige forhold dreier seg om temaer man vanligvis ønsker å holde for deg selv. Alle slags personlige forhold, også økonomiske, omfattes.

Dette kan være opplysninger om fysiske eller psykiske problemer, sykdom eller funksjonsnedsettelser, sosialhjelp eller trygd som ikke alle får. Hvis et forhold er allment kjent, eller det vanligvis anses som helt kurant å gi opplysninger om det, anses det ikke som personlig. 

Fødested, fødselsnummer (fødselsdato og personnummer), statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted er opplysninger som etter loven ikke regnes som «personlige forhold».

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler