Lektorjobben

Er det et arealkrav for antall elever per klasserom?

MARS, 2023

SVAR:

Veilederen til forskriften om miljørettet helsevern i skoler sier at dersom klassen eller gruppen ikke disponerer tilleggsarealer i nærhet til klasserommet, bør arealet være større enn det, helst opp mot 2,5 kvadratmeter per elev.

Les veilederen her (lenke til Helsedirektoratet)

Har man tilleggsarealer i nærhet til klasserommet, anbefaler veilederen to kvadratmeter per elev.

Veilederen er altså ikke en lov, men den gir råd og anbefalinger som skolen bør ha svært gode grunner for ikke å følge. Vær oppmerksom på at det også kan være lokalt utformede bestemmelser og retningslinjer. Generelt gjelder at utforming og innredning skal ivareta og fremme elevens behov for forsvarlige helse-, miljø- og sikkerhetsforhold og legge til rette for et godt læringsmiljø. Dette går mye videre enn arealkrav alene.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler