Lektorjobben

Hvordan reguleres taushetsplikt mot opplysningsplikt?

JUNI, 2020

SVAR:

Bekymringsmelding til barnevernet hindres ikke av taushetsplikt. Bestemmelsene i barnevernloven om opplysningsplikten går foran taushetsplikten.  

Avvergeplikt ved mistanke om at barn er utsatt for vold eller overgrep gjelder også før taushetsplikten. Etter straffelovens bestemmelser om avvergeplikt i §196 er det også straffbart å ikke si ifra ved slik mistanke.

Vitneplikt for politiet, for eksempel hvis en elev er involvert i et straffbart forhold, har litt mer nyanserte regler. Dette reguleres av straffeprosessloven § 230. Offentlige tjenestemenn plikter å gi forklaring om forhold de er blitt kjent med i sin stilling, dersom dette kan skje uten å krenke lovbestemt taushetsplikt. I tillegg kan skolen som «forvaltningsorgan» anmelde eller gi opplysninger om lovbrudd til påtalemyndighet eller politi.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler