Permisjon

Kan rektor bestemme at jeg ikke kan komme tilbake fra permisjon i en ferieuke?

SEPTEMBER, 2020

Jeg skal ha foreldrepermisjon og har varslet arbeidsgiveren min om at første arbeidsdag etter endt permisjon vil være mandag 22. februar 2021. Rektor har avslått dette og begrunnet det med at det er i vinterferien hvor det er undervisningsfri. Rektor mener jeg må vente til uken etter. Har rektor rett?

SVAR:

Så lenge du tar ut foreldrepermisjonen sammenhengende, er det du selv som bestemmer når permisjonen opphører og du kommer tilbake. Du kan begynne å jobbe igjen når som helst i skoleåret, også i vinterferien som er en av de undervisningsfrie periodene.

Det er bare i juli, når ferien avvikles, at du ikke kan gjeninntre i stillingen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler