Arbeidstid

Gir åpen skole, fagmesser og kveldsarbeid overtid?

JUNI, 2020

SVAR: Det kommer an på din individuelle arbeidsplan.

Hvis kveldsmøter og lignende i din arbeidsplan inngår i arbeidsplanfestet tid som normale arbeidsoppgaver i årsverket, og ingen arbeidsdag overskrider 9 timer eller samlet timetall per uke ikke overskrider 37,5 timer, har du ikke rett til overtidsgodtgjørelse.

Går arbeidsplanen ut over 37,5 timer per uke eller 9 timer per dag, har du likevel rett til overtidstillegg per time, utregnet fra din årslønn. Pålagt arbeid utenom arbeidstid/arbeidsplan (arbeidsplanfestet tid ifølge den enkeltes individuelle arbeidsplan) utløser overtidsgodtgjøring. 

MEN HUSK: Du kan uansett ha rett til kveldstillegg eller tillegg for delt dagsverk.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler