Arbeidstid

Kan foreldremøter og konferansetimer pålegges læreren uten betaling?

JUNI, 2020

På vår skole har vi fått beskjed om at konferansetimer, foreldremøter og åpen skole inngår i vår arbeidsbeskjeftigelse. Det vil si at vi ikke får betalt for dette. Kan rektor pålegge oss dette?  

SVAR:

I den sentrale arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i KS-området, SFS2213, står det:
«Arbeidstiden på skolen benyttes først og fremst til undervisning, annet elevrettet arbeid, for- og etterarbeid og faglig ajourføring både individuelt og i samarbeid med kolleger i team, avdelinger, grupper e.l., samt kontakt med foresatte og samarbeidsinstanser.»

Noe av det du spør om, som foreldremøter og konferansetimer, bør kunne gå inn under disse oppgavene, mens andre aktiviteter, som åpen skole, sannsynligvis ikke inngår. Dette kan du ta opp med tillitsvalgte, slik at vedkommende kan ta det opp med arbeidsgiver i et ordinært drøftingsmøte eller i forbindelse med forhandlinger om arbeidstid.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler