Arbeidstid

Kan en lærer etter sykmelding avspasere i skolens ferieuke?

MARS, 2023

Jeg har vært sykmeldt i en lengre periode, fra skoleårets start og frem til dagen før skolens høstferie. Har jeg rett på å avspasere i høstferieuken?

SVAR:

Ja, du har likevel rett til fri i høstferien.

Dette er teknisk sett ikke avspasering, men undervisningsfrie dager. Begrepet avspasering brukes når et bestemt antall timer byttes inn i fri. Undervisningsfri periode betyr at læreren selv disponerer tiden og ikke kan pålegges å være på skolen med mindre det på forhånd er lagt til oppgaver i perioden som krever at du er til stede på skolen.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler