Arbeidstid

Kan en lærer etter sykmelding avspasere i skolens ferieuke?

JUNI, 2020

Jeg har vært sykmeldt i en lengre periode, fra skoleårets start og frem til dagen før skolens høstferie. Har jeg rett på å avspasere i høstferieuken?

SVAR:

Ja, du har allikevel rett til fri i høstferien.

Dette er teknisk sett ikke avspasering, men undervisningsfrie dager. Begrepet avspasering brukes når et bestemt antall timer byttes inn i fri, Undervisningsfri periode betyr at læreren selv disponerer over tiden, og ikke kan pålegges å være på skolen med mindre det på forhånd er lagt til oppgaver i denne perioden som krever at du er til stede på skolen.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler