Arbeidstid

Kan arbeidsgiver spare tidsressurspotten i arbeidstidsavtalen til slutten av skoleåret som en «byrdefullpott», der ansatte må søke om kompensasjon?

APRIL, 2021

SVAR:

Nei, det kan arbeidsgiver ikke gjøre. En slik bruk av tidsressurspotten var vanlig frem til 2014, men skal ikke skje i dag.

Arbeidstidsavtalen SFS2213 er tydelig på at tidsressurspotten er tid, og ikke penger.

Disse tidsressursene skal derfor fordeles i forkant av skoleårets start, etter drøftinger på lokalt nivå. På den måten får de ansatte med byrdefull undervisningssituasjon en lettelse i arbeidsbyrden gjennom hele skoleåret.

I avtalen som gjelder fra 1. august 2022, se punkt 7.2(b):

«b) Tidsressurspott
Ressurs til lærere og skoleledere med en byrdefull undervisningssituasjon fastsettes til 2/2⅔ * årsrammetimer per elev ved den enkelte grunnskole/enhet i voksenopplæringen.

Fordeling av ressursen drøftes på den enkelte skole/enhet. Ved partsenighet på kommunalt nivå kan ressursen omfordeles mellom skoler/skolene.

Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens, herunder kontaktlærer, og/eller skolelederens undervisningssituasjon. Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Den enkeltes undervisningsbyrde kan også lettes ved å øke lærertettheten.»

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler