Permisjon

Hvordan er reglene for lønnet og ulønnet permisjon knyttet til bryllup, begravelser eller turer?

JUNI, 2020

SVAR:

Ansatte som trenger fri fordi de skal på tur eller feire en rund dag, må vanligvis ta ut en feriedag eller avspaseringsdag, alternativt ulønnet fri. Lønnet permisjon innvilges vanligvis når det foreligger særskilte velferdsgrunner. Det fremgår ikke av hovedtariffavtalen hva velferdsgrunner kan være, men det er ofte definert i personalreglement. Sykdom eller død i nær familie, eller flytting er ofte ansett for å være en velferdsgrunn.  

Dersom du får lønnet permisjon, kan det være et vilkår at du må ta igjen arbeid, forutsatt det er en oppgave som uansett ligger innenfor ditt ansvarsområde.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler