Arbeidstid

Jeg har fått flere elever som trenger ekstra oppfølging. Er dette en ekstra arbeidsoppgave, eller bare noe jeg må regne med?

FEBRUAR, 2021

SVAR:

Dette avhenger av om du kan gi den nødvendige oppfølgingen innenfor vanlig arbeidstid. Dersom det ikke er nok tid innenfor din fastsatte arbeidsplan til å følge opp disse elevene, må du tydeliggjøre hvor mye mer tid du trenger for å gjøre det og få en dialog med nærmeste leder om hvordan dette skal løses.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler