Lektorjobben

Hvilken taushetsplikt har jeg som lektor?

JUNI, 2020

SVAR:

Lektorer, adjunkter og lærere ansatt i offentlige og private skoler har full taushetsplikt om alt de får kjennskap til gjennom sitt arbeid om andres personlige forhold. Dette er lovbestemt i opplæringsloven § 15-1 som viser til forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt for offentlig ansatte.

Ansatte i private skoler har også taushetsplikt, på samme måte som i opplæringsloven, henviser også friskoleloven til forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Brudd på taushetsplikt kan gi grunnlag for sanksjoner fra arbeidsgivers side. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler