Arbeidstid

Kan rektor innføre timepott for undertid?

JUNI, 2020

SVAR: 

Teknisk undertid er den delen av undervisningsårsverket som rektor ikke klarer å planlegge.

Når rektor skal sette sammen en full stilling basert på undervisningsfag med et gitt antall uketimer undervisning, og tilhørende tid til lærerens individuelle for- og etterarbeid, blir resultatet ofte rett under 100 %. Differansen kalles «teknisk undertid».

Rektors har ansvar for å planlegge at undertiden fylles med meningsfylte undervisningsrelaterte oppgaver. Rektor kan ikke ha en pott eller konto å ta fra når det passer skolen best. Hvis du ønsker det, kan dere avtale å bruke denne tiden til tilfeldige vikartimer, men det kan du også si nei til.

Det er viktig at undertiden holdes så liten som mulig, men det er vanskelig å sette en grense for hvor stor den «tekniske undertiden» kan være.


Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler