Ansettelse

Er stillingsutlysning på Facebook godt nok?

JUNI, 2020

Er det tilstrekkelig at en undervisningsstilling bare lyses ut på skolens egen Facebookside? 

SVAR:

Ledige undervisningsstillinger skal ifølge opplæringsloven § 10–4 lyses ut offentlig. Unntak gjelder for stillinger som er ledige for en kortere periode enn seks måneder, eller hvis det er ansatte som har fortrinnsrett på den ledige stillingen.

Loven sier ingenting om hvordan den offentlige utlysningen skal foregå. Hva som kreves, må ses i lys av formålet med utlysningskravet: «å få stillingen besatt av den søker som er best egnet for stillingen.» Da må man legge til rette for å få det bredest mulige utvalget av søkere.

Selv om Facebook er en kanal som egner seg til å spre informasjon raskt og til mange, kan arbeidsgiver risikere at kvalifiserte søkere ikke ser annonsen, og dermed gå glipp av disse søkerne. Vår vurdering er derfor at en utlysning kun via skolens Facebookside ikke er nok. Rektor må i tillegg lyse ut stillingen i en annen kanal, f.eks på fylkeskommunens hjemmeside.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler