Arbeidstid

Er eksamensarbeid arbeidsplanfestet tid eller undervisning?

JUNI, 2020

SVAR: 

Alle pålagte og planlagte oppgaver i forbindelse med elevenes eksamen må legges innenfor  arbeidsplanfestet tid.

Men man må skille mellom skriftlig og muntlig eksamen når det gjelder undervisning. Selve gjennomføringen av en sentralt gitt skriftlig eksamen kan ikke regnes som undervisning, mens i gjennomføringen av en lokalt gitt muntlig eksamen, er faglærer vanligvis så involvert, at det må regnes som undervisning.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler